Prosjekteringsløsninger - Mataki Norge

Prosjekteringsløsninger

 
 

Byggteknisk forskrift setter krav til at valgte løsninger i norske bygg er testet og godkjent.

Man er med andre ord lovpålagt å velge dokumenterte løsninger. Løsninger som er viktige for byggets tekniske kvalitet bør alltid prosjekteres og dokumenteres før prosjektets oppstart.
 
Prosjekteringsløsningene fra Mataki er laget for å gjøre det enkelt å dokumentere valgt løsning. Vi i Mataki har valgt å utarbeide dokumentasjon på kvalitetsløsninger, forankret i preaksepterte løsninger i Byggforsk og utført med Mataki sine produkter. Velger man disse løsningene kan man være trygg på at leveransen blir i tråd med gjeldende forskrifter og at det er enkelt og dokumentere. Her er det simpelthen bare å kopiere løsningen over i prosjektets dokumentasjon.


 

Vindtetting


Takrenner