Asfaltbaserte underlagsbelegg - Mataki Norge
Byggevare

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.
114147
Mataki Haloten D-1
 • Underlagsbelegg med polyesterstamme for takstein, takshingel, platetak o.l.
 • 30 års garanti i Halotensystemet
 • Kan benyttes som undertak rett på sperrer ved f.eks. luftet kaldloft
 • Selvklebende omlegg for enkel montering
Dimensjon
Monteringsanvisning
Produktblad
113114_1
Mataki Haloten Plan
 • Perfekt som underlag for båndtekking
 • Dimensjon 1 x 12 meter
 • 30 års garanti i Halotensystemet
 • Kan ligge utildekket i inntil 1 år
Produktblad
Monteringsanvisning
110660
Mataki Haloten Norkraft
 • Underlagsbelegg til alle type tekkinger. Spesielt godt egnet på f.eks. torvtak, tretak og skifertak
 • Dimensjon: 1 x 12 m
 • 30 års garanti i Halotensystemet
 • Kan ligge utildekket inntil 2 år
Produktblad
Monteringsanvisning