Om Mataki - Mataki Norge

Dette er Mataki

 
 
Mataki utvikler og produserer asfalt takbelegg, radonsystemer og tettesystemer, og er en av Nordens største leverandører av tettesjikt for tak, vegg og grunn. Våre kunder er byggevarehus og takentreprenører over hele Norge. Våre produkter blir brukt hver eneste dag – over hele landet, for å beskytte og bevare norske bygg.
 
Mataki har som mål å være en ledende leverandør til den norske byggevarebransjen.
Historien om Mataki
Mataki%201904
MATAKI® er et sterkt varemerke i deler av Norden og markedsleder i Sverige.
 
Historien bak MATAKI®
Virksomheten ble startet i 1904 under navnet Malmö Takpappfabrik. Hovedproduktet på den tiden var enkel takpapp belagt med steinkulltjære. Navnet MATAKI® tilkom i 1933, og var en forkortelse for den noe omstendelige benevnelsen Malmö Tak pappfabrik och Kemisk Industri.
 
Produktutvikling og kvalitet har alltid vært sentralt for MATAKI®. I 1916 kom den svenske introduksjon av en amerikanske oppfinnelsen – takpapp impregnert med oljeasfalt – og har i løpet av årene blitt fulgt opp av stadig mer forfinede og slitesterke tettesjiktprodukter. Den opprinnelige steinkulltjæren ble erstattet av avanserte polymermodifiserte tetningssjiktsystem.
 
I 1986 ble selskapet MATAKI® kjøpt opp av Trelleborgkonsernet. I 2011 ble Mataki sammen med finske Lemmikäinen, danske Phønix Tagmaterialer og norske Nortett samlet i gruppen Nordic Waterproofing av det danske fondet Axcel. Nordic Waterproofing A/S ble børsnotert 10. juni 2016 på Nasdaq i Stockholm.
 
Konsernets produksjon av bitumen- og EPDM-produkter skjer i Danmark, Sverige og Finland. Konsernet har over 680 ansatte og virksomhet i ni land.

For mer informasjon om Nordic Waterproofing se egen hjemmeside.
Teknologi og utvikling
axcel03
Et mangeårig fokus på membraner til tak og en bred kompetanse innen polymere materialer har gitt oss en unik posisjon på det nordiske markedet. 

I samarbeid med kunder utarbeider vi morgendagens produkter som er sikrere for miljøet og bedre for alle som skal arbeide med dem. Høy fagkunnskap kombinert med kreativitet, gode leverandører og et teknisk avansert laboratorium, gjør MATAKI® til en innovativ partner for både arkitekter, entreprenører, byggere, bestillere og huseiere.
Kvalitet og miljø
MATAKI® skal tilby innovative luft-, lyd og vannavvisende systemer som gjør det mulig å spare miljø og energi i tillegg til å forlenge levetiden for bygninger og andre konstruksjoner.

Våre kunder skal oppleve at både produkter og tjenester svarer til behovet og forventninger. Dette skal oppnås gjennom et kvalitetsstyrt og vel gjennomført lagarbeid, hvor hver enkelte aktivitet, sammen med alle andre aktiviteter i vår organisasjon, resulterer i fornøyde kunder som gjerne kommer tilbake.

Retningslinjer for MATAKI® produktutvikling og produksjon skal bedrives med målet å minimere forbruket av råmaterialer og energi. Vi skal ved valg av leverandør ta hensyn til leverandørens miljøarbeid.
  • Vi skal arbeide for å minimere forstyrrelser på vårt nærområde vedrørende støy og lukt.
  • Vi skal utvikle og engasjere våre medarbeidere.
  • Vi skal innen lovet tid levere varer og tjenester til kunden med avtalt kvalitet.
  • Vi skal kontinuerlig bedrive forbedringsarbeid og strebe etter feilfrie resultater.
  • Vi skal følge de lover, forskrift og andre krav som styrer vår virksomhet, samt arbeide for stadige forbedringer innen kvalitets- og miljøområdet.

gronnpunkt 

Mataki har vært medlem av Grønt Punkt siden 2009.
Byggevare

Byggevare


Produktene i denne katagorien representerer tettesjikt til tak, vegg og grunn for byggevarehandelen.
Flate-tak-og-membraner

Takentreprenør


Produktene i denne kategorien representerer flate tak og membraner for takentreprenøren.

Etiske retningslinjer

 
På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene vi setter når det gjelder vårt miljø- og samfunnsansvar.

 Vi støtter og driver vår virksomhet i henhold til de ti prinsippene i FNs Global Compact.

 Våre etiske retningslinjer, kombinert med våre regler for bedriftsledelse og politikk, danner rammen for vår virksomhet. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, ledere og styremedlemmer i Nordic Waterproofing Group, i alle markeder og til alle tider.

 Nordic Waterproofing oppfordrer leverandører, selgere, konsulenter og andre forretningspartnere til å følge prinsippene i Global Compact, så vel som våre etiske retningslinjer.

 Last ned våre etiske retningslinjer her.