Vet du hva radonnivået i borettslaget ditt er?

Vet du hva radonnivået i borettslaget ditt er?

27-07-2017 
Av: Owe Svensson
Grunn
radon-nivaa-ma%CC%8Aler
Du har kanskje hørt om radon før, men vet du for eksempel hva som er anbefalt maksimumsnivå, hva radon faktisk er, eller hvorfor det er så farlig?

I denne bloggposten svarer vi på en del vanlige spørsmål om radon, dessuten gir vi deg noen tips om hvordan du måler radonnivået.

Hva er egentlig radon?

Radon er et radioaktivt grunnstoff og var det femte radioaktive stoffet som ble oppdaget. Allerede i 1899 oppdaget elektroingeniøren Robert B. Owens den farlige gassen, og året etter utvidet nobelprisvinner i kjemi, Ernest Rutherford forståelsen for gassen.

Radon tilhører edelgassene i grunnstoffenes periodesystem, og er den tyngste av alle gasser ved vanlige temperaturer.

Gassen dannes kontinuerlig i jordskorpen, og er både usynlig og luktfri.

Hvor er gassen?

Radon er faktisk et av de mest sjeldne grunnstoffene i naturen, og over åpne hav er konsentrasjonen av radon på sitt laveste. I Norge er det spesielt områder med mye alunskifer i bakken som vil avgi større mengder med radon. Et av områdene Store Norske Leksikon trekker frem hvor det finnes høye konsentrasjoner av radon, er Oslofeltet, som strekker seg fra Langesund i sør til Brumunddal i nord.

Hvorfor er gassen farlig?

Hovedgrunnen til at du må passe deg for radon er utvikling av lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den nest viktigste årsaken til utviklingen av lungekreft, bare slått av aktiv røyking.

Når radon slippes ut i luft, dannes det kontinuerlig noe som kalles radondøtre. Både radon og radondøtre avgir alfastråling, og det er her det store problemet med radon oppstår. Alfastrålingen er nemlig skadelig for levende celler, og får enkelte av cellene til å utvikle seg til kreftceller. Disse alfastrålene kan enkelt stoppes i luft, men kan ikke trenge inn gjennom huden. Risikoen for lungekreft kommer dog av at det er skadelig å puste inn disse strålene.

En annen grunn til at radon er ekstra farlig i Norge er det nordiske klimaet. Om vinteren varmes husene opp, og dermed stiger den varme luften opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. På den måten vil radonholdig luft fra jorda kunne slippe inn, spesielt i bygninger som ikke er tette mot grunnen de står på.

LES OGSÅ: Hvilket ansvar har du som styremedlem i borettslag eller sameie? 

Hvor lavt radonnivå er anbefalt?

Radon måles i luft med enheten becquerel per kubikkmeter luft, det skrives forkortet slik, Bq/m3. Statens strålevern opererer med tre råd når det kommer til radonnivå.
 
1. Tiltaksgrensen
Denne er satt til 100 Bq/m3. Denne grensen er det laveste nivået som Strålevernet sier at tiltak alltid skal iverksettes ved, for å senke konsentrasjonen.
 
2. Så lave nivåer som mulig
Strålevernet anbefaler at alle bygninger skal ha så lave radonnivåer som mulig.

Det vil si at til tross for radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, så bør du fremdeles utrede om det er mulig å senke verdiene ytterligere. 

Dette er fordi tiltaksgrensen ikke er en grense som kan anses som at radonnivåer er trygge eller innafor. Det kan fremdeles være rom for betydelig reduksjon av radonnivåene, og da bør tiltak iverksettes.

3. Grenseverdi
Den siste grensen kalles grenseverdi, denne er satt til 200 Bq/m3. Grenseverdien defineres som grensen Strålevernet  vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille. 

Hva om radonnivåene er høyere? Jo, da anbefales det at radonreduserende tiltak iverksettes – om nødvendig flere ganger – helt til verdiene er under grenseverdien, og helst så lave som mulig.

LES OGSÅ: Kan du som styremedlem i borettslag bli holdt økonomisk ansvarlig?
 
Hvordan måler du nivået i borettslaget?

Nå vet du altså hva radon er, hvorfor det er farlig og hva som er anbefalte maksverdier. Men når og hvordan kan du måle radonnivået i borettslaget ditt?
 
Når bør du måle?
Det er anbefalt å gjennomføre målinger i vinterhalvåret, over en periode på minst to måneder mellom oktober og midten av april. I ordinære boliger bør du måle i minst to rom, mens i borettslag, som ofte er flere etasjer høye, er det vanligvis ikke behov for å måle høyere oppe enn to etasjer over bakkenivå.
 
Hva måler du med?
Det finnes flere typer radonmålere du kan kjøpe, og det finnes to forskjellige måleinstrumenter, sporfilmer og elektroniske radonmåleapparat. Du trenger ikke å få noen til å installere dem for deg, det er nok å lese bruksanvisningen og utføre testene selv.

Det er også noen steder det er mulig å få kjøpt radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en lavere pris, så det kan være verdt å sjekke det med kommunen du bor i.

Hvordan måle i blokker?
Når det kommer til målinger i blokk så anbefaler Statens Strålevern at alle som bor i leiligheter på bakkenivå eller i etasjen over bør måle radonnivået. Det skal da måles i minst to oppholdsrom i hver leilighet.

Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. Grunnen til at du som oftest ikke behøver å måle i leiligheter som ligger høyere oppe, er at radonnivået som regel synker med høyden.

Men det finnes noen grunner til å måle i disse leilighetene også. Den ene grunnen er hvis boligblokken ligger i et område som er kjent for å ha høye radonkonsentrasjoner, eller om en av de andre leilighetene i nærheten har målt overraskende høye verdier. I slike tilfeller er det alltid bedre å måle enn å ikke måle.

Det er også mulig for borettslag i boligblokker å måle bygningen som helhet. Da måler man i alle leiligheter på bakkenivå, og i et representativt utvalg av de andre leilighetene oppover i blokken. I alle leilighetene skal man måle i minimum to oppholdsrom.

Hvis målingen av blokken som helhet følger disse anbefalingene og målingene viser lave radonnivåer, konkluderes det med at dette gjelder for de andre leilighetene som ikke er målt også. Og på den måten har du gjennomført måling av borettslaget ditt.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.