Utvendig fuktsikring av grunnmurer

Utvendig fuktsikring av grunnmurer

22-03-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Tversnitt av en grunnmur med drensplate.
Det er viktig å huske at de fleste grunnmurer ikke ble bygget for å tåle den mengde nedbør som vi opplever å ha hatt de senere år.

Klimaforandringen

Klimaet har forandret seg betydelig i de senere år til å bli vesentlig mer fuktig. Det er viktig å huske at de fleste grunnmurer ikke ble bygget for å tåle den mengde nedbør som vi opplever å ha hatt de senere år. Fuktinntrengning i grunnmur, kjellergulv og overganger mellom vegg og gulv, er dessverre blitt et stadig tilbakevendende problem. Dårlig, eller rett og slett manko på utvendig fuktsperre eller membran, har da i mange tilfeller ført til særdeles dårlig inneklima. I tillegg ble svært mange grunnmurer isolert innvendig, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til fuktbalansen i konstruksjonen. Fukt i grunnmuren isolerer meget dårlig og man må benytte vesentlig mer energi på grunn av varmetapet, noe som igjen krever mer energi, hvilket gir utslag i økte kostnader.

Bilde av en fuktskadet grunnmur.

Fukt, Sopp og Mugg

Mange har nok oppdaget fuktinntrengning i huset gjennom lukt eller ved at man har sett både saltutslag og kalkroser. Fukt fører ikke bare med seg dårlig inneklima og lukt, men gir også stor risiko for vekst av sopp og mugg med påfølgende mulighet for forskjellige alvorlige helseproblemer.

Tiltak

Hvis man nå først har fått et fuktproblem i underetasjen så bør man sette inn tiltak og utbedre slik at man fjerner årsaken til fukt inntrengingen eller skaden. Som oftest innebærer dette å grave opp utvendig rundt boligen. Dette for å montere en grunnmurplate som f.eks. Delta MS eller Delta NB, produkter som de fleste av oss kjenner og kaller “knotteplast“.
 
Å grave opp utvendig rundt boligen for å montere en grunnmurplate er noe som har blitt praktisert i veldig mange år. Hele tanken med en grunnmurplate er å etablere et sjikt mellom grunnmur og tilbakefyllingen, slik at vann stoppes og ledes bort samtidig som at luft kommer til vegglivet, som gjør at grunnmuren får “puste“. 

Utførelse

Grav opp rundt huset, fjern innvendig isolasjon, samle og få kontroll over alle vannkilder som f.eks. takvannet og legg ny drensledning. Monter grunnmurplaten Delta MS eller Delta NB som det vannavvisende og kapillærbrytende sjiktet. 

Benytt eventuelt også muligheten til å isolere utvendig da dette vil gi en meget stor merverdi når først grunnmuren er blottlagt. Husk at en utvendig isolering gir en jevn og god inne temperatur samt at ytterveggen havner i innehusklima, hvilket tilsier at den holder seg tørr og varm. Drensmembranene Delta MS eller Delta NB sørger for at vannet dreneres til riktig sted og veggen forblir tørre.

Forskrifter og veiledninger

I Byggforskserien Byggdetalj nr. 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger, står det utførlig beskrevet hvordan denne type arbeid kan og bør utføres for å oppnå et optimalt og ikke minst varig resultat.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.