Unngå disse typiske tabbene i byggeprosjekt

Unngå disse typiske tabbene i byggeprosjekt

16-05-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Silhuett av håndverker i solnedgang.
Det er mange fallgruver som kan koste dyrt når man setter i gang et byggeprosjekt.

Det er mange fallgruver som kan koste dyrt når man setter i gang et byggeprosjekt. Det er derfor svært viktig å være oppmerksom på typiske tabber som kan få alvorlige konsekvenser for prosjektet og bedriften.
Prosjekteringsfeil vil medføre store kostnader i endringsarbeider. Enten det er i form av tilpasninger eller opprettinger i byggefasen. Mindre prosjekter kan oppleve en endringskostnad fra 8 % av bestillingen. Større prosjekter kan oppleve over 20 % i endringskostnader (kilde). Fremdriften blir betydelig påvirket, og din bedrifts evne til å levere prosjektet vil kunne stå i fare. Vi ser nærmere på noen av feilene som oftest finner sted, slik at du kan unngå disse i neste prosjekt.

Mangelfull planlegging og koordinering

Det er opp til byggherren å sørge for at alle er informert om sine ansvarsområder på byggeplassen. Derfor er det viktig å starte prosjektet med gode rutiner for HMS, samt tilse at alle har mottatt tilstrekkelig opplæring. Mange mangler systemer for registrering av nesten-ulykker, ulykker, farer og uønskede hendelser. Blir ikke disse nøye dokumentert, er det større fare for at de skjer igjen. Gjentatte ulykker kan ha stor påvirkning for leveringen av et prosjekt.
Etablerer du gode informasjonsrutiner fra dag én vil det være enklere å følge disse opp gjennom prosjektet. Gi tydelig informasjon som alle forstår før dere setter i gang, og legg opp til jevnlig oppfølging frem til prosjektet er overlevert.
Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine nettsider. 

Rotete og uoversiktlige arbeidsplasser

Sammen med mer generelle HMS-rutiner er det viktig å få på plass rutiner for rydding. Emballasje fra materialer som er blitt brukt, deler av materialer som ikke skal monteres, varer som ikke skal tas i bruk før lengre ut i prosjektet, alt bør ryddes. Det er fort gjort å snuble i en ledning som ligger midt i veien eller materialer som ikke er lagt til side kan føre til ulykker. Enda verre er det om verktøy ligger i veien.
Materialer som er enkle å få på plass, raske å montere, og som ikke kommer med unødvendig mye emballasje vil gjøre jobben enklere. Systemer for tak som kan festes med langt færre skruer, men fortsatt sikrer et tak som er tett vil være et godt eksempel på dette.

Tar ikke hensyn til krevende klimatiske forhold (is, snø, regn og vind)

Det er ikke bare bare å skulle bygge i Norge. Vi har et heftig klima som til tider skaper utfordringer for byggmestere. Tar man ikke hensyn til dette skiftende været kan det koste dyrt. Det er ikke sjeldent at vi opplever snø i mai, tunge regnskyll midt i juli, eller ekstremt sterke vindkast i september.
Det vil være viktig å fokusere på materialer som får sikrer bygget både mot vind og vann. Ser du etter løsninger som tar høyde for dårlig vær og er spesielt utviklet for å kunne legges raskt, er du på god vei.
Les mer om tilpassing av byggeprosessen etter vær

Velger feil produkter eller produkter som ikke løser problemer for deg og kunden

Noen produkter gir deg mer enn hva øye først ser. Det finnes nå diffusjonsåpne undertak med gjennomtrampsikring. Skulle uhellet være ute og man tramper utenfor lekta vil man ikke falle gjennom. Slik unngår man både skader og forsinkelser. Andre produkter er spesialtilpasset rask montering og bruk av færre materialer, som skruer og stifter i festearbeidet. På denne måten kan man holde kostnader og tidsbruk nede.

Overser språk- og kommunikasjonsproblemer

Sørg for at alle har informasjon tilgjengelig på et språk de forstår. Kommunikasjon er utrolig viktig, spesielt når man utfører arbeid i høyden eller i andre mer eller mindre farlige situasjoner. Det er ditt ansvar at alle forstår informasjonen og følger reglene.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.