Tape og klemlister

Tape og klemlister

30-05-2018 
Av: Roger Mikalsen
Tak, Vegg
IMG_0729-2
Ofte er det mangelfulle løsninger av detaljer som skaper lekkasjer og andre problemer. Før arbeidene starter, må alle utførelsesdetaljer være klarlagt for å oppnå tilstrekkelig tetthet. Improviserte, ikke-prosjekterte løsninger blir ofte dårlige.

Slurvete og mangelfullt utførte detaljer med vindtetting og takbelegg kan være vanskelig å oppspore og utbedre effektivt på et senere tidspunkt. Bruk av tape og klemlister hører så absolutt med til de viktige detaljene.
Tape erstatter ikke klemlister, eller omvendt. Tape eliminerer ikke behov for spikerslag i skjøter og bruk av klemlister. Tape er ment å brukes i tillegg til klemlister for å sikre optimal tetthet. Tape alene vil aldri bli like bra. Spikerslag under skjøtene er et must både for vindsperrer av plater og duker fra samtlige leverandører. Du kan ikke slurve med dette selv om du benytter tape.
 
Husk klemlister på taket

Overgangsløsninger mellom tak og vegg ligger på skadetoppen for fuktskader. For å bedre på dette, må føring av takbelegg og tildekking med beslag både på parapet og på tilstøtende vegg vies spesiell oppmerksomhet.
 
Ved avslutning av takbelegg mot vegg av bindingsverk med vindsperre av plater, trekkes takbelegget opp på utsiden av vindsperren. Takbelegget må ha en vanntett utførelse minst 15 cm over takflaten, og avsluttes under en klemlekt som samtidig gir feste for beslag. Mot betongvegg føres takbelegget opp langs veggen minst 15 cm og festes med lekt som dermed gir feste for beslag.
 
Mot parapet

Om detaljløsninger mot parapet anbefaler SINTEF Byggforsk i anvisning 544.204 at parapeten må være minst 150 mm høy. Takbelegget må føres over parapeten og brettes ned på utsiden. Eksempler på innfesting av asfalt takbelegg og takfolie mot høy parapet, det vil si over 300 mm, er vist i Byggdetaljer 544.206. Eksempler på avslutning mot parapet og innfesting av singelbelastet takfolie er vist i Byggdetaljer 544.202.

Takbelegget bør festes med langsgående lastfordeler ved lav parapet eller annen avslutning for å redusere punktbelastningene fra festemidlet på tekningen. Lastfordeler må benyttes for takfolie, og anbefales også mot lav parapet for asfalttakbelegg. Lastfordeleren kan være trekantlekt eller metallprofil, og festes til underlaget eller parapeten med skruer eller plugger.
  
Tetting rundt vinduer

God og sikker regntetthet over monteringsfuge rundt vinduer og ytterdører, oppnås enklest ved å utføre monteringsfugen etter prinsippet om totrinnstetning med atskilt regnskjerm og lufttetning, med et luftet og drenert hulrom imellom.
 
Regnskjermen består vanligvis av omramning/dekkbord, foring og vannbrettbeslag. Regnskjermen må stoppe mesteparten av regnet. Mellom regnskjermen og den utvendige vindtetningen må det være et minst 10 mm dypt drenert og ventilert hulrom. Den utvendige lufttetningen kan blant annet utføres ved hjelp av fugeskum, elastisk fugemasse, ekspanderende fugebånd, teip eller strimler av et vindsperremateriale som klemmes godt til karm og vegg. Effekten av dytt som vindtettende materiale er svært begrenset, og det erstatter ikke annen separat utvendig og innvendig lufttetning.
 
Tape er en god metode

Tape og vindsperrestrimler med klebefelter beregnet for tetting rundt vindu, er en god metode.

dsc 0076-2Det er viktig å følge produsentens anvisninger, samt å være nøye. Den største utfordringen med tape er å få til god tetting i hjørnene. Underlaget det klebes mot må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. For å få en god og varig tetning, må man bare bruke teip med dokumentert varig heft mot de materialene det klebes mot.

Produktene kan ha klebing på én eller begge sider for å gi sikrere tetting, avhengig av om vinduet står langt inn i eller lenger ut i veggen. Tapen skal ikke belastes mekanisk og bør holdes på plass ved klemming med lekt eller plate.
 
Vindsperre strimler

Utvendig lufttetting kan også utføres ved hjelp av tilskårne strimler av vindsperre på rull. Det leveres i dag smale vindsperreruller til utvendig lufttetting rundt vinduer. Slike vindsperrestrimler finnes også med tape for enklere montering. Vindsperrestrimler som klemmes med trelekter mot vinduskarmens sider, forutsetter at vinduet er plassert tilstrekkelig langt ute i veggen. Står vinduet lenger inn i veggen, kan man bruke vindsperrestrimler som klebes mot vinduskarmen. Vindsperrestrimler er spesielt egnet der det er brede fuger eller fuger med svært varierende bredde. Hjørnene er et svakt punkt, særlig på steder med stor slagregnspåkjenning.
 
 
Kilder:

Anvisninger i SINTEF Byggforsks Byggforskserie:
·         544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger
·         523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk
 

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.