Slik radonsikrer du gamle hus

Slik radonsikrer du gamle hus

06-12-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Bilde av gamle hus for å illustrere radonsikring.
Er du usikker på hvordan du kan radonsikre ditt gamle hus? Sjekk hvordan du går frem for å måle, finne kilden og sette i gang tiltak mot høy radonkonsentrasjon i ditt hus.

Edelgassen radon kan verken ses eller luktes, og det er derfor umulig å vite hvilke hus som har en farlig høy konsentrasjon av gassen. De fleste nye hus er godt sikret, mens det er spesielt viktig å holde et øye med radonnivået i eldre hus. 

Så hvordan går du frem for å radonsikre et gammelt hus?
 
Mål radonnivået

Før du kan iverksette tiltak for å sikre huset for radon, må du finne ut hvor høy radonkonsentrasjonen er i dag. Dette kan du fint gjøre selv, men først må du gå til anskaffelse av riktig måleutstyr.

Målingen bør utføres i tidsrommet mellom midten av oktober og midten av april. For at målingen skal bli nøyaktig, er det viktig å måle radonnivået i minst to måneder.

Les mer om hvordan du måler radonnivået selv her.

Kritisk grense for radonnivået er 200 Bq/m3, men det anbefales å iverksette strakstiltak allerede ved nivåer som overstiger 100 Bq/m3.
 
Finn kilden

Dersom målingene viser at radonnivået er for høyt, er du nødt til å lokalisere årsaken. Innsiget av radon kan komme fra tre ulike kilder, og den klart viktigste kilden til for høye radonnivåer er byggegrunnen. Gassen dannes naturlig i berggrunnen og siver inn gjennom sprekker mellom byggegrunnen og huset.

Alternativt kan husholdningsvannet være årsaken til det høye radonnivået. Dette er typisk dersom vannet kommer fra en borebrønn i fast fjell. Rennende vann i for eksempel dusjen vil da kunne være årsaken til at radon frigjøres i inneluften.

Den siste kilden til radon kan være bruk av stein som byggemateriale, som for eksempel pukk og grus i byggegrunnen. Dette er sjeldent en stor årsak til høye radonnivåer, men kan øke nivåene i områder som ellers er lite utsatt.

Iverksett tiltak mot radon

Når årsaken til høy radonkonsentrasjon er identifisert, må det iverksettes tiltak. Gamle hus som er bygd uten grunnmur og med kjeller, står mer eller mindre rett på bakken. I slike tilfeller stikker gjerne ledninger eller vannrør opp gjennom gulvet og slipper radon direkte inn.

Dersom radonkonsentrasjonen kommer fra byggegrunnen, må disse sprekkene tettes. Det er også mulig å bore et hull gjennom kjellergulvet og installere et rør som kan suge ut radon.

Enklere tiltak kan også gi stor uttelling. Bare det å rense ut av eksisterende ventilasjon eller installere flere ventilasjonsluker kan forbedre inneluften.
 
Mål på nytt

Når tiltak er gjennomført, er det viktig å måle radonnivået på nytt for å se om situasjonen har endret seg. Dersom tiltaket du gjennomførte ikke har hatt ønsket effekt, er det nødvendig å utføre ytterligere tiltak.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.