Slik kontrollerer du enkelt radonnivået i huset

Slik kontrollerer du enkelt radonnivået i huset

26-10-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Bilde av et bolighus
Mistenker du at radonnivået i huset kanskje er litt for høyt? Heldigvis er det enkelt å måle det selv- vi viser deg hvordan.

Du  behøver ikke leie inn hjelp for å få målt radonnivået i huset ditt. Faktisk er det ganske så enkelt å gjøre det selv. Men før du tar for deg hvordan du måler radonnivået, er det greit å vite hva radon er og hvorfor det kan være farlig for deg.

Radon er en luktfri og usynlig gass som hele tiden dannes nede i bakken. Den dannes fra naturlige radioaktive stoffer som uran i jordsmonn og berggrunn, og her i Norge dannes radon særlig i områder hvor det finnes granitt og alunskifer i bakken.

Den anbefalte grenseverdien for radonkonsentrasjon i oppholdsrom er satt av myndighetene til å være 200 becquerel per kubikkmeter luft (kilde). Dersom verdiene overstiger 100 Bq/m3 bør man derfor sette i gang tiltak for å senke nivået.

Men hvorfor er det viktig å vite hvor mye radon du har i huset? Jo, fordi det kan være helseskadelig. Radon er helseskadelig rett og slett fordi vi mennesker kan puste inn gassen, noe som gjør at lungene påvirkes av radioaktiv stråling, noe som blant annet kan føre til lungekreft.

Risikoen for utvikling av sykdommer øker med radonkonsentrasjonen i inneluften samt den totale tiden du oppholder deg i huset. Faktisk er risikoen for radoneksponering hele 20 ganger større for de som røyker eller har røykt tidligere, men det er allikevel viktig å presisere at risikoen også er betydelig for ikke-røykere.

I vanlig uteluft er som regel radonkonsentrasjonen så lav at det ikke foreligger noen fare, men dersom det kommer inn i bygninger og hus kan konsentrasjonene øke til nivåer som er såpass høye at de kan øke risikoen for lungekreft. Spesielt om vinteren kan radonkonsentrasjonen i inneluft øke fordi vi fyrer mye og lufter mindre.

Slik måler du radonnivået selv

Når du skal måle radonnivået i huset er det flere måter å gjøre dette på som både er enkle og rimelige. Det vanligste er imidlertid å bruke sporfilmer:

1. Kjøp en målepakke som inneholder to sporfilmer, en enkel bruksanvisning og et skjema du kan fylle ut opplysningene i. 

Sporfilm måler radonkonsentrasjonen over lang tid, noe som gjør at du får et gjennomsnitt som regnes om til en årsmiddelverdi som senere legges til grunn for om det bør iverksettes tiltak eller ikke.

2.  Plasser de to sporfilmene i to ulike rom 

Plasser sporfilmene midt i rommet, hengende fra taket eller på et bord i rom du ofte oppholder deg i, som eksempelvis soverommet og stua. Vær oppmerksom på at det finnes både lukkede og åpnede sporfilmer. De lukkede skal være mer nøyaktige.

3. La sporfilmene ligger der i to måneder

Helst skal sporfilmene ligge i to måneder, men dersom du har veldig dårlig tid kan du foreta den samme analysen over en kortere periode enn to måneder. En kortidsmåling kan gi bra resultat med målinger over tre døgn med redusert ventilasjon. Husk at resultatet da ikke vil være like nøyaktig. Grunnen til det er at kortere målinger vil gi et maksimumsnivå, men ikke noe gjennomsnitt. Du kan også kjøpe eller leie et elektronisk måleapparat.

4. Når måleperioden er ferdig sender du sporfilmen i en returkonvolutt som du fikk i målepakken

Sporfilmen vil deretter analyseres og en middelverdi regnes ut.  

5. Du vil motta en rapport med resultatet av målingen

Husk at radonkonsentrasjonen ikke skal overstige 100 Bq/m3. Dersom det er mye radongass i huset ditt, kan det være at noen tiltak må gjennomføres. Om tiltak må iverksettes anbefales det å ta kontakt med profesjonelle slik at du kan få den hjelpen du behøver.

Husk at det også finnes permanente radonmålere slik at du hele tiden kan følge med på nivået av gass i boligen. Måleren går på batterier og gir deg svar via displayet både når det gjelder langtidsmåling og kortidsmåling. Dersom du ønsker å måle radonkonsentrasjonen i et annet rom, kan radonmåleren enkelt resettes.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.