Skifer på taket, hvilket undertak bør jeg benytte?

Skifer på taket, hvilket undertak bør jeg benytte?

02-11-2016 
Av: Kjetil Henriksen
Tak
Detaljbilde av skifertak.
For å oppnå et optimalt taktekkings-resultat holder det ikke at primærtekkingen er av høy kvalitet.

Det som ligger under er nemlig minst like viktig. Så hva slags undertak bør man egentlig benytte under skifer for å sikre lang levetid og god holdbarhet?

Skifertak er populært i Norge, noe det alltid har vært. Faktisk har noen av de norske steinbruddene historie helt tilbake til middelalderen. Det finnes også tak med skifer som har ligget i 150 år- og som fortsatt er intakt.

Men for at taket skal holde så lenge som mulig er det ikke bare viktig at selve skiferen er av høy kvalitet, det må også legges et godt grunnlag i bunn. Så hva slags undertak skal man bruke under skiferen for å oppnå best mulig resultat?

Undertaket som skal brukes under skifer

Tidligere ble skifer gjerne lagt rett på undertaket, altså taktro. I dag legges den som oftest på lekter og sløyfer for å sikre god lufting- og dermed høy kvalitet.

Byggforsk anbefaler at det benyttes bærende taktro med folie eller asfaltbelegg under tekningen. Hvorfor? Jo, fordi risikoen for lekkasje på grunn av dårlige gjennomføringsdetaljer er betydelig større for forenklede undertak enn hva det er for taktro med tettesjikt. På grunnlag av dette frarådes det derfor å bruke forenklede undertak under takskifer.

Taktro med tettesjikt tåler også en større vannbelastning enn hva forenklede undertak gjør, samtidig som det tåler lyspåkjenningen som oppstår i utettheter på skiferen.

I tillegg til dette er det en rekke andre faktorer som spiller inn når det gjelder bruk av skifer. Derfor har vi laget en liten sjekkliste over det viktigste:

 Taket bør ha en helning på minst 22 grader fordi brattere tak lettere drenerer vann fra overflaten

Ved mindre takfall enn 22 grader kan nemlig nedbør og fukt bli liggende lenge, og det kan også snike seg inn mellom skifersteinene.

Undertaket må være vanntett

Undertaket er nødt til å tåle nedbør som kan trenge inn mellom steinen, og også tåle kondensdrypp fra skiferen. I tillegg skal vannet kunne renne nedover undertaket, ned til takfoten og ut fra bygget.

Benytt “kaldt loft” eller isolasjon i takplanet

Kaldt, ikke-luftet loftsrom skjer ved at uteluft strømmer gjennom en luftespalte mellom undertaket og taktekningen. Selve loftsrommet er derfor uluftet og har ingen åpninger ut til det fri. Det må ved kalde, ikke-luftede loftsrom brukes dampåpent undertak.

Kaldt, luftet loftsrom luftes på en mer tradisjonell måte ved at luften utenfra strømmer gjennom loftsrommet via åpninger ved raft og i møne eller i gavlene. Når undertaket er damptett blir det nødvendig med lufting av selve loftet.

Vær oppmerksom på at dersom det er isolert rett mot taktroa i underkant må det etableres luftesjikt under eller etableres ny over eksisterende taktro for å sikre god fukttransportering ut av konstruksjonen.

tverrsnitt av takkonstruksjon

Bruk av sløyfer og lekter

For å oppnå god kvalitet på skifertaket er det viktig med riktig bruk av sløyfer og lekter. Husk derfor å bruke sløyfer som er minst 20-25 mm tykke, dette gir nemlig god drenering- og lufteeffekt. Sløyfene må ligge i den helningsretningen taket har. Senteravstanden til sløyfene må tilpasses etter taksperrene, noe som ofte er på omlag 600 mm.

Videre anbefales det å bruke impregnerte lekter da dette maksimerer levetiden på sløyfene- og lektene. Dimensjoner lektene i henhold til sløyfeavstanden, samt snø- og egenlast i området hvor bygget befinner seg. Husk at avstanden mellom lektene skal tilpasses skifertypen, dimensjon og størrelsen på omlegget. Lekteavstanden vil si avstanden fra skiferens nedre ende til spikerhakk, minus omleggsstørrelsen.

Gjennomføring rundt byggdetaljer

Husk å sikre gjennomføringer rundt piper, lufting og oppkanter godt med asfaltlim. Det anbefales også å benytte fuglebånd for å forhindre reirdannelse på taket.
   
Undertaksbeleggene som anbefales til skifertekking

Det er hovedsaklig én type undertaksbelegg som egner seg godt til skifertekking: underlagsbelegg som primært er utviklet med tanke på åpne tekkinger som skifer, torvtak og bordtak. Dette er sterke underlagsbelegg av SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme.

Dette underlagsbelegget skal benyttes direkte på taktro og ventilering skjer på undersiden. Derfor må man etablere luftesjikt av vindsperre, ellers ved kalde naturlig ventilerte loft kan den monteres direkte på taktro hvor fukten håndteres som før.

Slik monterer du underlagsbelegget:  
 1. Dersom du har vinkelrenne på bygget skal du begynne med å dekke denne med en bane av materialet. Start deretter leggingen fra takfot til møne. Klamre eller spikre banen i mønet og langs kantene. Overlapp det tilsluttende underlagsbelegget minst 200 mm og lim med asfaltlim. Trykk skjøten godt på plass for god sammenklebing.
   
 2. Ved takfoten legger du en ca 200 mm bred remse med underlagsbelegg under fotplaten. Spikre deretter fast platen med pappspiker c/c 150 mm. Rull ut banen slik at den i underkant slutter på halve fotplaten. Fest så banen med spiker eller klammer i overkant og lim med asfaltlim mot fotplaten.
   
 3. Ved gavl med trekantlist trekker du belegget opp på listen og folder den ned på utsiden. Fest på oversiden av listen med pappspiker c/c 60 mm, og på utsiden c/c 200 mm.
   
 4. En eventuell tverrskjøt skal skråskjæres i henhold til prinsippet på illustrasjonen for å unngå at vann trenger seg inn. Legg da tre strenger asfaltlim i ytterkanten og la limet få lufte i omtrent 30 minutter før omslaget legges sammen. Spikre deretter en strølekt vertikalt over skjøten for å sikre tettheten.
   
 5. Ved takmøne skal belegget monteres opp mot mønet på begge sider av taket. Deretter monteres en bane over mønet. Denne festes på begge sider med to striper asfaltlim. Tråkk skjøtene fast og sikre med sløyfer.
   
 6. Ved pipe monteres belegget opp til forkant av pipen. Etterpå settes pipebeslaget på. Montér deretter neste bane og fest denne til beslaget med to striper asfaltlim.
   
 7. Ved opptekking til vegg, altså ved overgang til eksempelvis takluke og opptrekkinger, trekkes belegget 200 mm opp og spikres så i overkant med senteravstand 60 mm. Husk at den øvre kanten av belegget alltid skal beskyttes mot utenpåliggende trepanel, plate eller beslag som er dratt inn i murfuge. Limin mot vegg uten en ytre beskyttelse vil nemlig ikke gi tett avslutning.
 
Etterisolering

Et gammelt skifertak har som oftest dårlig isolerte egenskaper. Vurder derfor muligheten for å etterisolere. Man kan rett og slett bygge et nytt tak på oppsiden av det gamle ved å:
 
 • Legge nytt bjelkelag oppå
 • Isolere
 • Legge vindsperre direkte på de nye sperrene
 • Lekte opp med tilstrekkelig lufting
 • Legge på rupanel eller osb
 • Montere underlagsbelegg for åpne tekkinger
 • Montere lekter og sløyfer
 • Legge nytt lag med skifer
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.