Sikring ved arbeid på tak - dette er minimumskravene

Sikring ved arbeid på tak - dette er minimumskravene

04-01-2017 
Av: Tommy Starmer
Tak
Sikring-ved-arbeid-pa%CC%8A-tak
Å være stødig på beina er ingen unnskyldning for ikke å sikre ordentlig når du eller dine ansatte skal arbeide på taket. Det er mange krav å holde rede på, og her er minimumskravene.

For at arbeid på taket skal være trygt, er det ikke nok at den som skal utføre arbeidet har den nødvendige kunnskapen, ferdigheten og erfaringen fra å jobbe på taket dersom kravene til sikring ikke blir fulgt. Kravene er utarbeidet i samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet.

De som utfører arbeidet må blant annet ha erfaring med bruk av personlig fallsikringsutstyr. Arbeidsgiver har ansvaret for å velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre samt opprettholde trygge arbeidsforhold ved arbeid i høyden. Om flere yrkesgrupper jobber på samme område på samme tid, skal det benyttes kollektiv sikring.
 

Minimumskravene til sikring ved arbeid på tak


1) Før arbeidet settes i gang skal det alltid gjennomføres en risikovurdering
 • Ved spesielle konstruksjoner kan det også være nødvendig med en SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Risikovurderingen skal lede til planer og tiltak som vil redusere risikoforholdene ved takarbeidet
 • Dersom SJA er nødvendig skal dette gjennomgås med alle de som er involvert i arbeidsoperasjonen
 • Risikovurdering skal alltid utføres uavhengig av hvor langvarig arbeidet er, og det skal alltid gjennomføres i samarbeid med de som skal utføre arbeidet
2) For midlertidig arbeid er det tillatt å bruke personlig fallsikringsutstyr som eneste sikring

Men hva går under midlertidig arbeid?
 • Arbeidet innebærer kun inspeksjon eller mindre reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
 • Ikke oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg
 • Totalt arbeidsomfang ikke overstiger 4 timer
 • Det fremgår i risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en sikker og trygg måte
Personlig fallsikringsutstyr
 • Personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder
 • Det må finnes eller være mulighet til å montere et forankringspunkt på taket for at slikt utstyr skal kunne benyttes.
  Forankringspunktet skal tåle en belastning på 1000 kg, mens et vilkårlig forankringspunkt må tåle minst 1500 kg
3) Sikring ved arbeid på skrått tak

Alle tak med helning over 6º regnes som skrått tak
 • Arbeidstaker skal alltid være sikret mot å falle ned, og det kreves derfor at det benyttes kollektive vernetiltak, som eksempelvis stillas eller rekkverk
 • Rekkverket skal være minst 1 meter høyt, og skal inneholde fotlist, håndlist og knelist
 • Rekkverket skal også tåle den største beregnede belastning ved eventuelle fall av personer
 • Arbeid som foregår 2 meter over bakken skal alltid sikres med rekkverk
Ved bruk av stillas, settes det også noen krav: 
 • Dersom arbeidet foregår på tak som har stor helling eller stor avstand til takfoten, bør det i tillegg til rekkverk eller stillas vurderes om personlig fallsikringsutstyr også er nødvendig
 • Alle takvinduer, utsparinger og lignende skal sikres, enten ved at de tildekkes med solide materialer eller ved hjelp av rekkverk
4) Sikring ved arbeid på flatt tak

Alle tak med helning på inntil 6º betraktes som flate tak
 • Dersom det er fare for fall skal alltid arbeidstaker sikres fra å falle ned og det kreves derfor at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas
 • Rekkverket må være minst 1 meter høyt og skal innebære fotlist, håndlist og knelist
 • Alle utsparinger, takvinduer og lignende er nødt til å sikres, enten ved hjelp av rekkverk eller ved tildekking med solide materialer 
5) Gjeldende krav for arbeid på alle typer tak
 • Dersom værforholdene eller takets overflatemateriale har innvirkning på sikkerheten, kreves sikring tilsvarende som for skrått tak
 • Krav om stillas eller rekkverk kan unntas dersom det er midlertidig arbeid, eller ved bruk av lift
Generelle tips for å gjøre arbeidsplassen tryggere

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.