Radonløsninger: før og nå

Radonløsninger: før og nå

30-11-2016 
Av: Owe Svensson
Tak
Silhuett av håndverker i solnedgang.
Er du nysgjerrig på hvordan radonløsningene har utviklet seg de siste 20 årene? Vi gir deg et historisk tilbakeblikk.

Er du nysgjerrig på hvordan radonløsningene har utviklet seg de siste 20 årene? Vi gir deg et historisk tilbakeblikk.

Ikke alt var bedre før, og radonløsninger er et godt eksempel på det. Norge er at av de landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass, og i mange år har radon vært en de største årsakene til at nordmenn har utviklet lungekreft. I 2010 ble det derfor påbudt å montere radonsperre i alle nybygg hvor mennesker skal oppholde seg.

Allerede på begynnelsen av 80-tallet ble de første målingene av radon i inneluft i Norge gjennomført. Gjennom hele 80-tallet og frem til starten av 2000-tallet ble det anslått at mange tusen boliger oversteg det anbefalte tiltaksnivået på 200 Bq/m3. I 1999 var det så mange som 150.000 boliger som oversteg det anbefalte nivået av radonkonsentrasjon - og kun 2.000 av disse boligene var identifisert.

Det tok mange år før radon for alvor ble satt på dagsorden. Men hvilke løsninger ble egentlig brukt for 16-20 år siden, og hvilke løsninger finnes i dag?
 
Hva er egentlig radon?

Radon er en luktfri og usynlig edelgass som til enhver tid dannes i bakken. Gassen utvikles av naturlige radioaktive stoffer som uran, som finnes i berggrunn og jordsmonn. I Norge registreres radon særlig i områder der granitt og alunskifer finnes i jordskorpen.

I alle bygninger bør det etterstrebes så lave radonnivåer som mulig, og myndighetene har satt anbefalt grenseverdi for radonkonsentrasjon til 200 Bq/m3. Dette er likevel å regne som en maksimumsgrense, og bygninger med verdier som overstiger 100 Bq/m3 anbefales å sette i gang strakstiltak for å redusere radonkonsentrasjonen.

De første radonløsningene

Mellom 1999 og 2003 ble det bevilget over 38 millioner kroner til å gjennomføre utbedringstiltak mot radon i privatboliger. Frem til år 2000 var bruk av radonbrønn den vanligste tiltaksløsningen. Denne løsningen ga størst reduksjon for pengene, men viste seg å ha dårlig effekt i eldre hus med mangelfullt drenslag under konstruksjonen.

Balansert ventilasjonsanlegg var en annen løsning som ble benyttet. Dette tiltaket medførte økte strømutgifter og var derfor mer kostbart. Ventilasjonsanlegget forbedret inneklimaet og reduserte radonnivået, men effekten var begrenset i bygningene med høyt radonnivå.

Bedre naturlig ventilasjon var også et rimelig og effektivt tiltak, som også bidro til å redusere radonkonsentrasjonen i boliger. Et tiltak som dessuten viste seg å gi god effekt i omtrent alle tilfeller, var en kombinasjon av radonbrønn med tettetiltak og et balansert ventilasjonsanlegg.

I nye bygninger var det aktuelt å montere radonsperre i grunnen under bygget. Dette var en dyrere løsning enn for eksempel ventilering av byggegrunnen eller perforerte rør under konstruksjonen.  
 
Radonløsninger i dag

Det finnes fremdeles en rekke ulike løsninger for å sikre lav radonkonsentrasjon i boliger og andre bygg. Mange av løsningene ligner på de som ble brukt for 20 år siden, men de er forbedret og koster mindre.  

I dag må alle bygninger der mennesker skal oppholde seg ha montert radonsperre, og denne løsningen er derfor en av de vanligste. Sperren legges inn i selve gulvkonstruksjonen for å forhindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen. I dag er dette et rimelig alternativ som er enkelt å montere, og som samtidig forhindrer at mye av radonen siver inn i bygget.

Radonbrønn benyttes også i dag, og den monteres i grunnen for å redusere mengden radongass. Brønnen aktiveres ved behov og er som regel et sekundærtiltak ettersom de fleste brønner monteres under en radonsperre. Andre løsninger kan for eksempel være å legge et nytt gulv som inneholder ventilerte luftespalter over eksisterende betonggulv.  

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.