Radonbrønn. Er det nødvendig da?

Radonbrønn. Er det nødvendig da?

05-02-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Bilde av Matakis to radonbrønner.
Vi får til stadighet spørsmål om det er nødvendig å montere radonbrønn så lenge man skal montere radon membran. Dette er et legitimt spørsmål da det er mange som virker usikre på fortolkningen av paragrafene.

Usikkerhet Helt siden det ble et absolutt krav fra myndighetene at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring så har det vært stor usikkerhet og mange spørsmål om man faktisk må montere radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen. Svaret på spørsmålet er udiskutabelt og JA, sekundært tiltak skal monteres. I henhold til TEK 10 så skal det monteres en sekundær sikring i tillegg til selve radon membranen. Les paragraf 2.b.

TEK 2010 paragraf § 13-5. Radon
  1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
  2. Følgende skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon sperre mot grunnen. b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
  3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Unntak

Unntakene i paragraf 3 er svært begrensede men et eksempel kan være der det er gjennomluftet eller ventilert parkeringshus under boligblokk og lignende type konstruksjoner. Det er videre viktig å merke seg at det er først etter at bygget er satt opp og tettet, at det er mulig å få målt riktige radon konsentrasjoner. Husk at det er enklere å gjøre dette med en gang og på riktig tidspunkt under byggingen, enn å måtte gå tilbake og montere inn en brønn i etterkant med påfølgende merarbeid. 

Dokumentasjon og KS-Skjema

I TEK 10 er det også et krav å dokumentere leveransen og montasjen. For byggherre / oppdragsgiver gir en riktig montert radonsikring en trygghet mot radongass. Dette bør dokumenteres ved hjelp av en sjekkliste og KS-Skjema. I tillegg til en bekreftelse på riktig utført arbeid gir dokumentasjonen en fremtidig garanti og sikkerhet ved et eventuelt salg av eiendommen der all relevant og korrekt dokumentasjon på montasjen og dess innhold er synliggjort.

Gruppebilde av tilbehør til radonsperre.

Krav til utleieboliger

Husk også ny regel som trådte i kraft 1. januar 2011 som sier at ALLE som leier ut bolig, MÅ måle radonkonsentrasjonen. Ved for høye verdier har utleier ansvar for tiltak og utbedring og at eventuelle radonreduserende tiltak må følges opp med ny måling. Frist for måling, utbedring / tiltak og ny måling er satt til 1. januar 2014.

Mataki RMS Radonsystemet.

Mataki har komplette og Sintef godkjente radonsikrings systemer med et utfyllende tilbehørs-program som også inkluderer radonbrønn. I våre monterings veiledninger og på vår web side finner man et også et KS/Kvalitets sikrings / sjekkliste skjema som alle kan benytte. Dette skjemaet kan være dokumentet som beskriver levert og montert produkt og som følger med “som bygget” dokumentasjonen.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.