Når skal jeg bruke snøfangere?

Når skal jeg bruke snøfangere?

08-02-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av tykt snølag på et tak.
Det er først og fremst takvinkel og taktekkingsmateriale som avgjør om det er behov for snøfangere.

Overflate på taktekking avgjør

Det er først og fremst takvinkel og taktekkingsmateriale som avgjør om det er behov for snøfangere. I tabellen nedenfor er taktekkingsmaterialene inndelt i tre grupper. Dersom et tak ikke er så kaldt som forutsatt og man ser tegn på snøsmelting og isdannelser (for eksempel istapper), bør man vurdere å bruke lavere friksjonskoeffisienter. 

Bygger på erfaring

Det foreligger ikke eksakte opplysninger om friksjonskoeffisienter for hvert tekkingsmateriale, eller om friksjonskoeffisientens utvikling over tid. Glatte tekkinger blir ofte mindre glatte over tid, og ru tekkinger blir mindre ru. Friksjonskoeffisientene er fastlagt på bakgrunn av erfaringer og
vurderinger av de enkelte tekkingsmaterialene.

Ulike taktekkingsmaterialer med friksjonskoeffisient og antatt laveste takvinkel som kan gi ras

Tabell over friksjonskoeffisient

1) Se Byggdetaljer gruppe 544 om anbefalte minste takvinkler for de ulike tekkingsmaterialene.

2) For tretekkinger av bord eller treshingel vil laveste takvinkel som kan gi ras avhenge av overflateruheten, anslagsvis 22°. For torvtak med takvinkel under ca. 35° oppstår normalt ikke ras.

Kilde: Byggdetalj 525.931 Snøfangere
 

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.