Når må du måke taket?

Når må du måke taket?

18-01-2017 
Av: Roger Mikalsen
Tak
Ma%CC%8Ake-taket
Som huseier er du pliktig å forsøke å unngå skader på huset ditt. Derfor lønner det seg å vite hvor mye snø taket tåler slik at du kan måke det vekk i god tid. Men hvordan vet du når det er på tide å måke?

Du vil kanskje ikke oppleve få taket fysisk i hodet, men sannheten er at store mengder snø kan ende med katastrofale skader på huset. Når du vet hvor mye snø taket ditt tåler, og måker deretter, kan du unngå takskader, men også få større forsikringsutbetaling dersom noe skulle skje med taket. Om taket raser sammen fordi du ikke har måkt vekk snøen vil nemlig konsekvensen kunne bli redusert forsikringsutbetaling.

Hvorfor? Fordi forsikringer som normalt dekker det som anses som “plutselige og uforutsette skader”, og ikke skader som oppstår som følge av snøbelastning. Med andre ord: det lønner seg å måke taket.

6 tegn på at det er på tide å måke bort snøen fra taket

Det oppstår som regel flere tegn på at det er på tide å finne frem snøskuffen, men her er de tydeligste:

1) Knirk fra konstruksjonen

Så fort du hører knirkelyder eller smell i konstruksjonen, er det kritisk at du måker taket. Dersom du ikke måker taket vil takkonstruksjonen i verste fall begynne å gi etter og synke sammen.

2) Endringer i huset eller synlige nedbøyninger

Dette er det aller tydeligste varselet om at belastningen er for stor. Da gjelder det å komme seg ut av sofaen og opp på taket.

3) Når dører eller vinduer åpnes tregere enn vanlig

Så fort du merker at dører eller vinduer begynner å bli vanskeligere å åpne enn hva de vanligvis er, må du måke. Grunnen til at de blir vanskeligere å åpne er nemlig fordi trykket på taket er for stort.

4) Så fort snøen blir en halv meter dyp

Dersom huset ditt er bygd mellom 1949 og 1979, samt har en lett takkonstruksjon, bør du måke taket så snart snøen blir en halv meter dyp. Om snøen er våt bør det ikke ligge mer enn 40 centimeter på taket. Eldre takkonstruksjoner tåler snøen dårligere enn hva nyere konstruksjoner gjør, og det er derfor viktig å være litt ekstra på vakt.

5) Når snølasten er høyere enn hva bygget er prosjektert for

Feil prosjektering og høy snølast er en vanlig årsak til sammenbrudd. Taket må derfor måkes så fort snølasten er høyere enn det bygningen er prosjektert for.

6) Når det begynner å bli mildere

Det er langt enklere å fjerne den tørre løssnøen som først legger seg, enn den våte, tunge snøen. I tillegg veier den våte snøen mer enn den tørre, noe som gir større belastning på taket.


Hvor mye snø tåler et gjennomsnittlig tak?

Vi har allerede vært inne på at eldre takkonstruksjoner tåler mindre snøbelastning enn det nyere bygg gjør. Men hvor mye snø tåler egentlig et gjennomsnittlig tak?

Hvor mye ditt tak tåler avhenger først og fremst av to ting: når bygget er satt opp og hvor i landet det er bygget. Det er nemlig utarbeidet tabeller for alle landets kommuner som angir  hvor mye snølast bygget skal dimensjoneres etter.

I følge dimensjonerende krav 2017 skal eksempelvis takkonstruksjoner bygget i Tana i Finnmark 550 meter over havet tåle 850 kg snølast per kvadratmeter, mens hus bygget i Moss i Østfold skal tåle 350 kg per kvadratmeter (kilde).  

Kravet til snølast har endret seg gjennom årene og er blitt betydelig skjerpet med årene.  Nyere tak skal normalt sett tåle opptil 90 cm våt snø og 120 cm tørr snø, men det viktig å huske at mange eksisterende bygg ofte har lavere sikkerhet mot sammenbrudd enn hva forskriftene egentlig krever.

For å gjøre det enklere å forstå akkurat hvor mye snø et tak tåler, har Direktoratet for Byggkvalitet kommet opp med en temaveileder om snø på taket:
  • For hus som er bygget mellom 1949 og 1969 er kritisk snølast for lette takkonstruksjoner 150 kg per kvadratmeter, men tyngre takkonstruksjoner vil tåle noe mer
  • For hus bygget senere enn 1979 antar SINTEF at kritisk snølast på taket vil være 150-350 kilo per kvadratmeter
  • Det er forskjell på tørr og våt snø: mens gammel (tørr) snø veier omtrent 300 kg per kubikkmeter, veier våt snø omtrent 400 kg per kubikkmeter.
  • Dersom tålegrensen for ditt tak er på 150 kg per kvadratmeter vil dette tilsvare 0,5 meter gammel snø og 0,4 meter våt snø
  • Dersom den kritiske snølasten på taket er 250 kg per kvadratmeter tilsvarer dette 0,8 meter gammel snø og 0,6 meter våt snø

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.