Langstrakte Norge - geografiske byggutfordringer i byggeprosjekter

Langstrakte Norge - geografiske byggutfordringer i byggeprosjekter

08-06-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av takdetalj
Norge er et langstrakt land og det kan være store forskjeller i vær og klima.

Norge er et langstrakt land og det kan være store forskjeller i vær og klima. Dette kan forårsake hodebry for en byggmester eller snekker. Klimaet har også forandret seg mye de siste årene og klimatilpasning for å ivareta samfunnsikkerhet, samt bygg og infrastruktur vil være et viktig element å ta med i beregningen.

Hva sier Plan- og bygningsloven?

Klimatilpasning er ikke spesifikt nevnt i Plan- og bygningsloven. Heller ikke i Forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK 10) tar høyde for dette. Det nevnes derimot at hver kommune skal sikre at det tas hensyn til klima og mulig ekstremvær når det gis byggetillatelse til utbygging. I Byggteknisk forskrift § 7-1 står det også at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (kilde).

Effekten av klimaet vil ikke bare påvirke hvor vi kan bygge bolig, men også hvilken påkjenning bygget må tåle av vær og vind. Forskrifter i Plan- og bygningsloven skal sikre at nye bygninger er tilpasset et endret klima (kilde).
 
Hva kan du gjøre?

Lokal kunnskap er viktig når man setter i gang et byggeprosjekt slik at man kan være godt kjent med utfordringer som kan oppstå i nettopp dette området. Dette gjelder helt fra planleggingstadiet til sluttstilling. Gjør deg kjent med den lokale klimakarakteristikken og hvordan dette eventuelt kan påvirke området du jobber i.
Husk også at hele 80 prosent av bygningsmassen som finnes i dag vil stå i 2050 (kilde). Velg derfor en leverandør som har dimensjonert produkter for nettopp norske forhold. Produkter du bruker skal være testet for norske vær- og vindforhold slik at de holder selv om det kommer ruskevær. Snakk med leverandøren og se til at de imøtekommer alle krav.

Hva slags klima bygger du for?

Det er store regionale skilnader mellom de ulike landsdelene. Klimaendringene vil føre til størst økning i temperaturen i Nord-Norge, mens på Vestlandet vil det ikke oppleves like store forskjeller i temperatur. Utregninger viser at den årlige nedbørsmengden i Norge kan ventes å øke med mellom 5 og 30 prosent frem mot 2100. Dette vil i hovedsak gi utslag i form av flere svært regntunge dager. Klima- og miljødepartementet anslår at frem mot 2100 vil havnivået langs norskekysten stige med mellom 50 og 100 cm langs kysten av Sør- og Vestlandet. I Nord-Norge vil den stige med 40-90 cm og i Oslo- og Trondheimfjorden vil økningen være på 20-70 cm (kilde).

Hva bør du ha kjennskap til og planlegge for?

Det er spesielt tre værforhold du bør kjenne til og kunne planlegge for når du er i byggebransjen.

Vindforhold

Vind kan ødelegge mye på sin ferd. Er den sterk nok kan den rive med seg trær, kledning og tak. Sørg for at du bruker materialer som holder huset tett selv om det ytterste laget fyker avgårde. Før du setter opp et bygg bør du ta en titt på vindanalyser og rapporter om lokalvind for å få et bilde av hvordan vindforholdene er i området.

Regn

Klima- og miljødepartementet sin rapport viser, som tidligere nevnt, at det vil komme flere svært regntunge dager. Dermed er det viktigere enn noen gang å sørge for at huset er tett og at det ikke oppstår fukt, hverken inne i huset eller i mellom materialene i bygget. Sørg for at materialene du bruker tetter mot fukt slik at du unngår råte.
Slagregn og store mengder vann kan også være en utfordring for tak og vegger. Dimensjoner etter forholdene og forsøk å se på væranalyser for hvordan det vil regne i området de neste 50-100 årene.

Snøforhold

Ved bygging av tak er det ekstremt viktig å ta høyde for mengden snø som faller i området. Tak i snøtunge områder skal tåle store snølaster og du må huske å dimensjonere for dette. Ellers får du nok en telefon fra en sint kunde når taket gir etter og stuen fylles med snø.
Byggebransjen stopper ikke lengre opp om vinteren. Planlegger du å utføre et byggeprosjekt i måneder hvor sannsynligheten for is og snø er stor, er det viktig å ta høyde for dette. Det finnes både kjemiske tinemidler og frosthindrende midler. Du kan også velge å gå for vinterbekledning av bygget (kilde). Det er ikke bare grunnen og arbeidet her som påvirkes dersom temperaturen beveger seg langt under null. Før bygget står klart er det viktig å beskytte utstyr og materialer mot kulden. Du kan nå få selvklebende takbelegg som kan legges om vinteren, selv på kalde dager.

Med oversikt over vær- og vindforhold vil du stå bedre rustet til å ta forbehold ved neste byggeprosjekt. Slik kan du unngå unødige forsinkelser og eventuelle reklamasjoner på sluttproduktet. 

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.