Lage rom på loftet? Dette må du tenke på

Lage rom på loftet? Dette må du tenke på

10-01-2017 
Av: Roger Mikalsen
Tak, Vegg, Grunn
Lage-rom-pa%CC%8A-loftet
Innredning av loftsrom øker ikke bare bruksmulighetene i boligen, men også salgsverdien. For at resultatet skal bli bra, er det imidlertid mye å tenke på - og da må du holde tunga rett i munnen.

Innredning og utbygging av loftet gir nye bruksmuligheter. Du kan for eksempel frigjøre plass til eget bruk, eller åpne for muligheten til å leie ut en del av boligen. Dette kan også påvirke salgsverdien av boligen, men det er viktig å gjennomføre utbyggingen riktig. Det er lett å tråkke feil, og mange prosessforårsakede byggskader oppstår i forbindelse med tak.  
 

Dette må du tenke på når du skal lage rom på loftet


Hvert eneste år koster prosessforårsakede byggskader det norske samfunnet opptil flere milliarder kroner. Mange av disse skadene oppstår i taket. De aller fleste skadene kunne ha vært unngått hvis utbyggingen hadde blitt utført riktig.
 

Dette må du vite før du gjør om loftet til bruksrom:


Før du setter i gang arbeidet:

Husk at planene for loftsinnredningen må godkjennes av kommunen. Du må alltid sende søknad til kommunen om å få innrede bolig i loft dersom det tidligere ikke har vært benyttet som et boligrom.

Undersøk om loftet kan bygges om til et rom som oppfyller branntekniske krav. I eneboliger vil dette som regel være uproblematisk, men du må likevel undersøke om loftet tilfredsstiller de branntekniske kravene. Dette vil være avgjørende for om du i det hele tatt får tillatelse til å bygge ut loftet.

Hvis det finnes tilstrekkelige rømningsmuligheter, vil det ifølge kravene være lovlig å bygge om loftet til et bruksrom.

Disse kravene må oppfylles for at rømningsmulighetene er akseptable:
  • Det må være et rømningsvindu i minst annethvert rom.
  • Underkanten av vinduene må ikke være mer enn 5 meter over bakken.
  • Vinduer som i åpen stilling har en fri åpning hvor høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 m, kan godkjennes til rømming. Høyden må ikke være mindre enn 0,6 m og bredden ikke mindre enn 0,5 m
  • Rømningsvindu med midtpost må tilfredsstille minimumsmålene på hver side av midtposten.
For svingvinduer regnes fri åpning som avstand mellom karm og dreieakse når vinduet slår opp i 90°. For topphengslede og glidehengslede vinduer med horisontal dreieakse regnes høyden som avstand fra karm til vindusplanet vinkelrett på vindusplanet, forutsatt at vinduet kan låses/balanseres i denne posisjonen.

Prosjekter alltid i tråd med eksisterende konstruksjoner, og inkluder ventilasjon av både rom og konstruksjonsløsninger. Det er ofte vanskelig å oppnå lufttette løsninger i et gammelt loft, og med utbedret isolering vil ventilasjon være spesielt viktig. Ofte vil dette kreve mekanisk ventilasjon av oppholdsrom for og sikre at det ikke slippes uønsket fukt ut i konstruksjonene.  
 

Når prosjektet er i gang


Start med å gjennomføre en tilstandskontroll. Unngå å bygge inn treverk på en uheldig måte, og husk å fjerne gammelt materiale før du eventuelt utbedrer skader. På den måten unngår du at gamle soppsporer vekkes til live igjen.

Vurder om du må utbedre den eksisterende bærende konstruksjonen. Gamle bygg mangler ofte bæreevnen som den økte belastningen en loftsinnredning krever, og det vil derfor være nødvendig å gjøre inngrep i den bærende konstruksjonen. Spesielt aktuelt er trapp opp til loftet, arker, loftsvinduer og takopplett.

Ikke glem å isolere, lufte og tette taket på riktig måte før du begynner å innrede. Hvilken løsning som er riktig, vil avhenge av konstruksjonen til huset. Vær også oppmerksom på at økt fuktighet og temperatur i kombinasjon med redusert utlufting kan gi grobunn for soppangrep.   

Vurder om du skal benytte deg av tilleggsisolering. I eneboliger med loftsrom der loftet er en del av boligen, vil det ofte ikke være isolasjon mot loftet, men varmen fra underliggende etasjer vil stige opp og varme opp loftet. Ved å isolere mellom underliggende etasjer og loftet, kan derimot temperaturen på hvert rom reguleres uavhengig av oppvarmingen som gjøres i de andre rommene.   

Kontroller videre at loftsrommet er godt ventilert. Det bør finnes en luftespalte ute ved takfoten samt ventil i gavlspissene ovenfor den horistontale møneventilasjonen. Det skal også finnes en luftespalte mellom yttertaket og den isolasjonen som skal monteres.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.