Kravene du må kunne om radonsikring

Kravene du må kunne om radonsikring

15-12-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Radonsperre_montering_2%5B1%5D
Her er kravene om radonsikring og tiltak som fremkommer i byggteknisk forskrift.

I byggteknisk forskrift (TEK10) ble det i 2010 innført nye krav til radonsikring i bygg der mennesker skal oppholde seg. Edelgassen radon kommer hovedsakelig fra byggegrunn, bygningsmaterialer og fyllmasser, og ulike former for radonsikring hindrer gassen i å sive inn i bygget.  

Radonkonsentrasjonen i inneluften skal være under gitte grenseverdier, der maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen ligger på 100 Bq/m3, og ved radonnivåer høyere enn dette bør tiltak iverksettes umiddelbart.
 
Dette er kravene du må kjenne til

I forskriften om tekniske krav for byggverk fremkommer kravene til radonsikring i §13-5:
 • Alle nybygg skal prosjekteres med radonforebyggende tiltak
  For å begrense innstrømmingen av radon, må sikringstiltak prosjekteres for alle nybygg.
 • Alle nybygg skal utføres med radonforebyggende tiltak
  Forebyggende tiltak vil som regel være av bygningsteknisk art, som for eksempel bruk av radonsperre og ventileringssystemer.
 • Bygg som er beregnet for varig opphold må bygges med radonsperre mot grunnen
  Fordi det er vanskeligere å iverksette tiltak mot radon når bygget står ferdig, er det et minimumskrav å montere radonsperre i alle nybygg. I de fleste tilfeller vil det også være nødvendig å installere en radonmembran under bygget slik at radonsperren skal fungere over tid.  
 • I bygg som er beregnet for varig opphold skal det tilrettelegges for egnede tiltak i byggegrunnen. Dersom radonkonsentrasjonen i inneluften i bygget overstiger 100 Bq/m3 skal disse tiltakene aktiveres
  Over tid kan radonsperren få riss og sprekker som reduserer lufttettheten. I tillegg til å montere denne sperren må det derfor tilrettelegges for ytterligere forebyggende tiltak. Egnede sekundærtiltak kan for eksempel være bruk av radonbrønn eller strenger med perforerte rør.   
Når er det ikke nødvendig med radonforebyggende tiltak?

Det er to forhold der kravene om radonsikring ikke gjelder. Dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes radon i byggegrunnen, faller kravene om sikring bort. En slik dokumentasjon krever geologisk kartlegging av byggegrunnen. Kravene gjelder heller ikke for bygg som har et godt ventilert kryperom.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.