Kan man legge ny takshingel direkte oppå gammel takshingel?

Kan man legge ny takshingel direkte oppå gammel takshingel?

26-08-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Nærbilde av en spikerpistol som benyttes på takshingel.
Et tak varer ikke evig. Så hva gjør man egentlig når takshingelen må byttes ut?

Takshingel har en levetid på over 30 år. Når det allikevel er på tide å bytte taket dukker det ofte opp flere spørsmål. Er det mulig å legge takshingel når det regner? Og kan man egentlig legge den nye takshingelen over den gamle?

Svaret på sistnevnte spørsmål er ja, men med visse forutsetninger. Det er flere grunner til at det kan være lurt å fjerne den gamle før man legger på ny. Dersom man allikevel velger å montere direkte rett på den gamle shingelen er det et par ting som må tas med i betraktningen.

Når kan du ikke legge ny takshingel oppå gammel shingel?

Det er flere faktorer som spiller inn i vurderingen om man kan legge ny takshingel direkte oppå den gamle. For eksempel må man ta i betrakning type shingel, takvinkelen og ikke minst tilstanden av den eksisterende shingelen.

Den gamle shingelen har ikke lik byggehøyde som den nye
Dersom byggehøyden på den nye shingelen og den gamle ikke er lik, er man nødt til å rive av den gamle shingelen før man legger på ny. Byggehøyden er den del av hver shingelrad som er synlig når shingelen er ferdig montert på taket. Dersom du er usikker, mål at byggehøyden på hver shingelrad er ca. 134 mm.

Det er ujevnheter i underlaget
Ujevnheter kan føre til at klebefeltene ikke får optimal effekt. Dersom ujevnhetene ikke kan fjernes må man vurdere å rive av den gamle shingelen.

Den nye shingelen er av et annet mønster
Det finnes flere typer eller mønster på shingel. Mest brukt er skrå. Dersom man ønsker å legge ny skrå på andre typer må man først fjerne den gamle shingelen før man legger på ny.

Takvinkelen er under 19 grader
Dersom takvinkelen er under 19 grader må den gamle shingelen alltid fjernes før man legger ny.

Ved montering på gammel shingel må du huske på dette

Om faktorene som er nevnt over ikke gjelder for din kunde, kan du gi grønt lys for å montere direkte på den gamle shingelen. Det betyr allikevel ikke at det er visse forhåndsregler som må tas.

Her er det viktigste man må huske på før man monterer ny shingel på gammel takshingel:

Organiske materialer som mose og lav må fjernes
Fjerning av lav og mose gjøres med kost og deretter en blanding av klor og vann med forholdet 1:4. Eventuelle skader må repareres.

Kontroller taktro for sopp og råteskader inne på loft
Dersom sopp oppdages kan det vaskes bort med klorin. Klarer man å holde taktroa tørr kan det være nok til at man unngår videre problemer.

Skift ut råtne bord før ny takshingel monteres
Ved slike skader bør i de fleste tilfeller fagmann kontaktes.  

Skift ut gamle beslag og takrenner før ny takshingel legges på
Det bør alltid vurderes om gamle beslag skal skiftes ut før den nye takshingelen er montert fordi det er mer omfattende å skifte beslag senere.  
Monter nytt takfotbeslag på den gamle shingelen før ny shingel legges på

Ikke legg flere enn to lag shingel oppå hverandre
Dersom det allerede ligger to lag shingel på hverandre fra før må begge lagene rives av før ny shingel legges.

Husk å se nøye på monteringsanvisningen som følger med shingelenfor å få flere detaljer

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.