Hvorfor nordisk kvalitet

Hvorfor nordisk kvalitet

31-08-2017 
Av: Mataki
Flate tak og Membraner
Nordisk
I Europa finnes over 100 produsenter av membraner og takbelegg til flate tak. Produktene fra de forskjellige produsentene er tilpasset byggemåter og klimatiske påkjenninger for det geografiske området produsentene i hovedsak leverer til.

Tekning av flate tak
I Europa finnes over 100 produsenter av membraner og takbelegg til flate tak. Produktene fra de forskjellige produsentene er tilpasset byggemåter og klimatiske påkjenninger for det geografiske området produsentene i hovedsak leverer til. Vi i Norden har spesielle utfordringer. Det har vi alltid hatt, og vi har lært å takle dem. Og vi setter stadig nye og større krav. Blant annet til inneklima og energisparing. Det gir nye utfordringer. Men vi har gode erfaringer, som vi kan dra nytte av.

I vedtektene til den norske Takprodusentenes Forskningsgruppe TPF står det, sitat:
«De klimatiske forhold i Norge gir langt større påkjenninger fra værforholdene enn i de fleste andre land. Den nødvendige teknologi når det gjelder tak må derfor i stor utstrekning bli spesifikt norsk. Vi kan ikke i tilstrekkelig grad trekke på erfaringer som gjøres i andre land hvor påkjenningene og kravene er av en helt annen art.»

Påkjenninger og løsninger
Sterk vind, kaldt vær, raskt skiftende temperatur er forhold som gir utfordringer til våre bygningskonstruksjoner.

Vind:
På utsatte steder kan vindhastigheten i kast på 3 sekunder komme opp i 250km/t. Det er tøft! Da står du ikke oppreist! Vind med slik hastighet gir et sug som prøver å løfte taket. Kraften i dette «løftet» varierer med hensyn til beliggenhet, takkonstruksjon og takform, men kan komme opp i mer enn 800 kg pr m2. Hvis vi ikke klarer å holde det på plass vil vi få flygende tepper, og hvis det er folk på taket blir de med! Vi i Norden kan mye om vind og om hvordan vi skal bygge for å sikre oss.

Innvendig fuktbelasting:
Store temperaturforskjeller mellom ute og inne gir oss spesielle utfordringer av fuktteknisk art. Varm luft inneholder mer fukt enn kald luft. Når varm luft avkjøles inne i en bygningskonstruksjon avsette fukt. Det blir mye vann i løpet av en vinter. Derfor har vi som hovedregel at innersiden skal være damptett og at konstruksjonen skal kunne «puste» utover. For store flate tak er dette en dyr løsning som ikke benyttes, så her benyttes vanligvis det som kalles varme kompakte tak. Lagene legges da direkte på hverandre og det ytterste tettesjiktet er damptett. Alle typer tekninger til flate tak er damptette. Denne løsningen med varme kompakte tak fungerer likevel bra, men det er noen spesielle forutsetninger. Det skal ikke (eller bør ikke, unntak finnes) være trevirke inne i isolasjonssjiktet. Når det kalde været kommer på høsten bygges det opp fuktighet inne i et varmt kompakt tak. Fuktigheten vil øke på utover vinteren og vil over så lang tid være så høy at treverk vil ha stor risiko for å råtne. Når våren kommer vil solen varme opp taket, og fuktigheten vil synke på grunn av temperaturforskjell mellom dag og natt. Ut på høsten vil taket være tørt.

Ikke hvit farge:
For at uttørkingen skal fungere er det viktig at takoverflaten ikke er for lys. Lys overflate vil senke temperaturen i taket og minske uttørkingen. Det kan føre til uønsket mugg og soppvekst i taket. Land med høyere temperaturer har ikke disse problemene. I varme land vil lys overflate gi lavere energiforbruk til kjøling av innetemperatur, og blir der ofte foretrukket. Hos oss trenger vi den varmen vi kan få. Den energien vi bruker til avkjøling vil være mindre enn den energien vi må bruke til oppvarming høst og vår. Dessuten trenger vi som nevnt varmen for at bygningsfysikken i takkonstruksjonen skal fungere.

Kulde:
I kaldt vær blir de fleste bygningsmaterialer stive og sprø. Det gjelder også for takbelegg til tekning av flate tak. Moderne bitumenbaserte takbelegg tilsettes polymer. Det gir produktene gummiaktige egenskaper. Forskjellige typer polymertilsetning gir forskjellige egenskaper. Noen typer polymer gir produkter med høy varmestabilitet, andre gir produkter med god kuldemykhet. Vi i Norden trenger produkter med god kuldemykhet SBS polymer), slik at produktets egenskaper beholdes i kaldt vær, slik at de ikke sprekker under slag og påkjenninger fra bevegelser i bygget vinterstid.

Bevegelser i bygget:
Et bygg er ikke helt i ro. Bygningsmaterialer utvider seg og trekker seg sammen under påvirkning av temperatur og fuktinnhold i luften. Og bygget gir litt etter for belastninger av vind og snølast. Takbeleggets evne til å følge byggets bevegelser er av avgjørende betydning for tett tak. Produktets egenskaper må være tilpasset byggemåte og nordiske klimapåkjenninger, og taktekkingsarbeidets detaljløsninger må være utført tilsvarende. Generelt bør tettesjiktet ikke limes eller klebes fast, men ligge løst, eller være festet mekanisk. Da kan bevegelsene i bygget foregå uten at takbelegget blir dratt med i bevegelsene. Det gir lenger levetid og sikkerhet mot lekkasjer. Bygg lenger sør i Europa har ikke de samme påkjenninger som bygg i Norden. Taktekkinger i områder med mindre snø og jevnere temperatur blir ofte klebet fast. Det passer dårlig for våre bygg.

Levetid:
Moderne takbelegg med riktig kvalitet som er riktig lagt har en levetid på mer enn 30 år. Beslag og tilstøtende detaljer av andre bygningsmaterialer har som regel kortere levetid. Belegg med skiferbestrødd overflate har normalt lenger levetid enn belegg uten skiferbestrøing. Dersom et tak med riktig tekning vedlikeholdes på vanlig måte, med rydding av rusk og rask, og med utskifting beslag og annet, kan levetiden på 30 år økes betydelig, gjerne til mer enn 40 år.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.