Hvorfor er etterkontroll viktig når jeg har montert takshingel?

Hvorfor er etterkontroll viktig når jeg har montert takshingel?

28-09-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Detaljbilde av takshingel fra Mataki
Ved montering av takshingel er ikke jobben ferdig så snart siste shingelplate er lagt på plass. Etterkontrollen er nemlig minst like viktig. Vi forteller deg hvorfor.

Etter at siste shingel er montert, kommer etterarbeidet, også kjent som etterkontrollen. Etterkontrollen skal hovedsaklig se på to ting: hvorvidt shingeltungene er ordentlig nedklebet og at alle omlegg rundt bygningsdeltaljer som pipe og gavl er tette.

Men hvorfor er dette etterarbeidet egentlig så viktig? Jo, fordi det er avgjørende for takets levetid og kvalitet.

Etterarbeid som må utføres ved montering av takshingel

Dette må gjøres i etterkontrollen: 
Sjekk at nedklebing av shingeltungene er oppnådd

Hver shingelplate er 1 meter lang og består av tre shingeltunger som stiftes i hver innskjæring til taket. Neste rad med tunger legges over slik at spikerhodet dekkes. Du skal derfor sjekke at alle disse tungene er ordentlig klebet og festet slik at ingen nedbør kommer inn i konstruksjonen.

Om noen av tungene ikke er ordentlig klebet fast anbefales det å gå over med en varmluftspistol slik at du kan varme opp materialet og presse tungene mot underlaget. Alternativt kan det brukes Mataki Asfalt Fugemasse eller Asfaltlim for å lime fast tungene og tråkke de til.

Les også: Dette trenger du for å montere takshingel 

Kontroller alle utsatte bygningsdetaljer

Bygningsdetaljer som pipe, kilrenne, gavl og lignende er naturligvis vanskeligere å tette fordi det stikker ut fra selve konstruksjonen. Derfor er det ekstra viktig å se etter om alle gjennomføringer er tette. Påfør gjerne asfaltlim dersom det er nødvendig for å sikre tetthet.

Men jobben er ikke ferdig helt ennå. Takets tilstand skal sjekkes minst én gang i året, gjerne vår og høst. Hvert år burde du avsette tid for å se over at:
  • Alle omlegg er tette (pipe, luftehatter og andre utsatte bygningsdetaljer),
  • Det ikke finnes mose, løv og annet på taket
  • Det ikke har kommet sprekkdannelser i overflaten
  • Ikke nedløpet er fullt av løv

Konsekvensen av dårlig etterarbeid

Det er helt nødvendig at du går nøye gjennom utføringen av taktekkingen rett etter at shingelen er lagt. Dersom dette ikke gjøres vil du ikke vite om taket er tett, noe som kan lede til fuktskader. Faktisk kan det oppstå soppskader allerede et par år etter at taket er lagt dersom tekkingen ikke er helt tett.
Kort fortalt kan dårlig etterarbeid føre til: 
  • Fukt- og råteskader fordi shingelen ikke er tett
  • Å minske takets levetid

Det skal ikke mer til enn én dårlig nedklebet shingeltunge, eller et åpent omlegg rundt pipa for at vann og snø klarer å trenge seg inn i takkonstruksjonen. Og så fort nedbør kommer seg inn i konstruksjonen gir dette grobunn for fukt, råte og store soppskader.

Slike skader vil igjen minske takets levetid, og vil i verste fall kunne kreve at du tekker om taket helt på nytt og skifter ut de materialer som er ødelagt. Dette tar ikke bare mye tid, men det drar også mye penger.

Følg derfor alltid bruksanvisningen nøye dersom du velger å tekke taket selv, og ta de forhåndsregler som er satt for best mulig resultat.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.