Hvorfor er du nødt til å stormsikre taket?

Hvorfor er du nødt til å stormsikre taket?

12-12-2016 
Av: Roger Mikalsen
Tak
na%CC%8Ar-ma%CC%8A-jeg-legge-om-taket-mitt_
Nesten hvert eneste år rammes vi i Norge av kraftige stormer hvor trær velter og takstein flyr av. Vi viser deg hvordan du enkelt stormsikrer taket slik at taktekningen holder seg der den skal– på taket.

Ved å stormsikre taket forhindrer du ikke bare potensielle skader, du kan også unngå store kostnader ødeleggelsene ved en storm kan bringe med seg. Det har blitt stadig viktigere å sikre taktekningen først og fremst fordi vi opplever mer ekstremvær. I visse deler av landet kan vindhastigheten komme opp i faretruende 25 meter per sekund, og dersom taket ikke er klarert for storm vil det kunne ende med store ødeleggelser.

Når det gjelder takstein vil stormsikring forhindre at stein flytter på seg og dermed slipper inn vann. I tillegg tar det vare på garantien av tekkingen fordi sikring står som en egen del i leggeanvisningen.

Ved byggemetoder med åpne luftige gesimser er det lettere for vind å få tak, og det er da spesielt viktig å sikre taket mot storm slik at du slipper at tekkingen forsvinner med vinden.

Men hvordan går du frem for å sikre taket mot ekstremvær?


Slik stormsikrer du taket


Det er flere måter å sikre taket på, og det holder ikke å kun gjennomføre ett av tiltakene. Mengden nedbør blir større for hvert år, og vinden tar et stadig bedre tak i husene våre. Derfor er det en rekke tiltak som må utføres for at taket skal kunne stå imot all slags vær.

1) Du skal alltid forankre takstein i randsonen

Randsonen er den sonen som er inntil frie kanter, skorstein, utstikkende hjørner og oppstikkende takdetaljer som eksempelvis pipe. Det er viktig å alltid forankre taksteinen her.

Hvorfor? Fordi vinden kan få et spesielt godt tak på disse områdene og dermed løfte av taksteinen. Hvor mange av steinene du må forankre avhenger av flere faktorer: takvinkel, geografiske forhold og type takstein. Om du er usikker på bredden av randsonen, kan du som oftest finne svaret i leggeanvisningen– eller ta kontakt direkte med leverandøren.

Sikring av takstein kan gjennomføres på ulike måter, for eksempel ved hjelp av festeklips, underliggende festebøyler, festekroker og rillete spiker. Ved bruk av festeklips legger du rett og slett klipset opp i rillene i taksteinen og slår det inn i lekten. Dette er en enkel måte å feste taksteinen på, samtidig som det er liten risiko for å slå i stykker taksteinen. Ved bruk av festeklips er det også enklere å bytte ut ødelagte taksteiner.

2) Samtidig som du legger tekningen skal du også montere snøfangere

Teknisk Forskrift (TEK10) setter krav til at alle bygninger hvor det er tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase må sikres med snøfangere. Dette er fordi ras fra tak kan skade personer i områder hvor man normalt kan forvente alminnelig ferdsel.

Behovet for snøfangere vil derfor avhenge av takfall og taktekkingsmateriale:
  • Ved bruk av tekningsmateriale som metallplater eller glassert tegltakstein vil en takvinkel helt ned til ca. 3° kunne utgjøre fare for snøras
  • Ved bruk tekningsmateriale som skifer, tegltakstein, asfalt takbelegg uten skifer-bestrøing og betongtakstein med eller uten overflatebehandling vil det være nødvendig med snøsikring ved takvinkler over 14°
  • Ved bruk av tekningsmateriale som shingel, asfalt takbelegg med skifer-bestrøing, ru betongtakstein og taksteinsprofilert metall-platetekning med ru overflate-behandling vil det ved takfall på ca. 27° være fare for snøras
Snøfangere bør monteres på hele takets nedre kant. Dersom snøfangere kun finnes eksempelvis over inngangsdøren vil belastningen på disse bli større enn hva det ville blitt på sammenhengende snøfangere, og det vil derfor raskere oppstå skader.

Snøfangere monteres vanligvis etter andre rad nedenfra, eller rett over bæreveggen. Dersom taket er stort eller har bratt takvinkel, vil det kunne være nødvendig med flere rader med snøfangere.

3) Gå over taket og sjekk at ingen av taksteinene er brekt eller løse

Minimum hvert halvår bør taktekningen undersøkes for å se at det er i orden. Dersom taket er tekket med takstein er det viktig å kontrollere at de ligger riktig slik at ikke vann slippes gjennom til takpappen. Uansett tekning bør også undertaket, sløyfer og lekter sjekkes med jevne mellomrom.

4) Sjekk også at alle takrenner og avløp er rene slik at alt vann renner unna og bort fra huset

Dette er en enkel, men allikevel utrolig viktig måte å unngå skader på. Dersom avløp og takrenner som skal frakte vann bort ikke er rene, vil nedbøren bli liggende, og kan etter hvert trekke seg inn i konstruksjonen.
Dersom mose og annet organisk avfall blir liggende i avløp og renner vil dette også kunne fungere som svamper som trekker til seg nedbør. Derfor er det viktig at takrenner og avløp alltid er rene og frie for avfall.
 

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.