Hvordan unngå byggfukt?

Hvordan unngå byggfukt?

06-07-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av et tak uten tak under oppføring.
Ikke la dårlig vær, dårlig planlegging og dårlige materialer ødelegge dine byggeprosjekter- og ditt rykte.

Under hele byggeprosjektet kan det forekomme hendelser som forsinker prosessen. Uavhengig av om det skjer før, under eller etter byggeprosjektet kan det bli svært dyrt. I verste fall kan det også føre til omdømmeskade. Lær deg de vanligste fallgruvene når det gjelder byggfukt, og hvordan du kan unngå dem.

Hva er virkningen av byggfukt?

Ved byggfukt fordeles skylden ofte relativt jevnt mellom entreprenør og byggherren. Du som byggmester vil først og fremst oppleve fremdriftsproblemer, omdømmetap, krangel i byggesaken samt et mindreverdig sluttresultat.

Nedbør og ulike fuktkilder kommer fram som de vanligste skadene i byggeprosjekter, både innendørs og utendørs fukt fra kondens, virksomheten, planter og dyr kan forårsake skader. Andre kilder som ofte er en årsak til prosessforårsakende skader er overbelastning, underdimensjonering og slitasje. Byggfukt er en av de vanligste prosessforåsakende skadene, men som heldigvis enkelt kan forhindres. Hvordan?

God planlegging

Byggeplassen er ikke det rette stedet for å feile og lære. Et byggeprosjekt krever nøye planlegging i forkant og solid oppfølging underveis. Det er alltid smart å følge føre-var prinsippet. Norge store nedbørsmengder hvert eneste år, og det må derfor alltid tas hensyn til fuktsikkerhet helt fra begynnelsen av prosjektet. Som byggmester er det ditt ansvar å definere prosessen i forhold til fuktsikkerhet. Videre implementeres disse prosessene av prosjektledelsen i valg og prosjekterte løsninger, i anbudsmateriale gjennom krav til entreprenøren og i krav til byggeledelsen. Derfor er det viktig:
 • Tenk fuktsikkerhet fra dag én - sørg for gode konstruksjonsløsninger som utelukker vanninntregning og kondens.
 • Kom opp med en løsning slik at alt overflatevann ledes bort fra bygget istedenfor å trekke inn.
 • I mange tilfeller anbefales det å unngå innvendige taknedløp.

Her kommer også faglig prosjektledelse inn i bildet. Det holder nemlig ikke med god planlegging dersom det ikke er noen til å følge opp prosjektet underveis. Det bør tidlig etableres en større grad av samspill mellom prosjektledelsen og de som utfører arbeidet. Dette sikrer gode rutiner for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. I tillegg er dette samarbeidet viktig i prosessen med å kvalitetssikre byggbarhet og nødvendige detaljer. Gjennom god planlegging blir det ikke bare et bedre sluttresultat, men også et mer effektivt og godt arbeidsmiljø.

Valg av løsninger og materialer

Det viktigste å tenke på når du skal velge materialer eller løsninger er hvor godt det tåler fukt. Publikasjonen “Rent tørt bygg” fra RIF (Rådgivende Ingeniørers forening) viser til hensyn som må tas i forhold til materialer under byggeprosjektet:
 • Materialer som kan bli utsatt for fuktskader (trematerialer, gipsplater, isolasjon og så videre) skal oppbevares på et tørt sted og beskyttes mot fuktighet.
 • Åpninger i tak og yttervegger skal tettes så snart som mulig slik at du unngår vanninntregning.
 • Materiale som er utsatt for mugg- og soppangrep, eller som ikke lar seg tørke ut, skal fjernes fra byggeplassen.
 • Det anbefales å sette opp et vannavisende telt rundt og over bygget helt frem til byggverket er tett.

Gjennomfør en “Sikker Fukt Analyse”

En Sikker Fukt Analyse (SFA) tar utgangspunkt i fremdriftsplan med forhåndsdefinerte delaktiviteter. Det er entreprenørens oppgave å planlegge når de ulike delaktiviteten skal foregå, og i hvilken rekkefølge. Hvorfor gjennomføres en slik analyse?
 • Risikofylte tidsperioder settes inn i et system slik at man kan planlegge ut i fra hva som må prioriteres først, og hvilken tid det passer best (for eksempel tidspunkt for brannisolering).
 • Risikofylte bygningselementer identifiseres: fuktsensitive materialer, materialer som kan være problematisk å tørke ut og konstruksjoner som ikke kan skiftes ut på grunn av rekkefølgehensyn.
 • Nøye beskrivelse av nødvendige tiltak i forhold til å hindre vanninntregning og nedfukting.
 • Beskrivelse av avvikshåndtering og beredskap.

En slik analyse vil gjøre planleggingen av nødvendige tiltak enklere samtidig som hele organisasjonen tvinges til å ha et synlig og kontinuerlig fokus på fuktsikkerhet. Dette gjør også at du som byggmester kan følge opp entreprenørens sikringsarbeid slik at avvik fra planleggingen kan avdekkes og følges opp.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.