Hvordan dokumenterer Mataki sine produkter?

Hvordan dokumenterer Mataki sine produkter?

04-11-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av tak under oppføring.
Alle produkter som benyttes i byggeprosjekter skal ha en dokumentasjon på at de tilfredsstiller de krav som er satt for bruk i Norge.

Men det finnes ikke bare én måte å dokumentere på - her er hvordan vi hos Mataki dokumenterer våre produkter.

Uansett hva slags byggverk man skal sette opp er det viktig at produktene man bruker er av god nok kvalitet til å kunne fungere godt i vårt barske klima i mange år fremover.

Derfor er det spesielt én ting man skal se nøye på før man velger å bruke et produkt: inneholder det den nødvendige dokumentasjonen?

Tidligere har vi snakket om både FDV-godkjenning og TEK10, SINTEFs Teknisk Godkjenning (også kjent som TG). Begge deler tar for seg hvorvidt en byggevare tilfredsstiller de krav som er satt til produktdokumentasjon.

I Mataki er vi opptatt av kvalitet, og vi dokumenterer derfor ikke våre produkter kun ved hjelp av TG og FDV. Nedenfor finner du derfor en liste over de ulike dokumentasjonstypene, hvilke vi bruker når- og hvorfor.

Dokumentasjon for våre produkter

Vi har en rekke dokumenter som fungerer som dokumentasjon for våre produkter. Nedenfor kan du lese om hva hver enkelt går ut på.

Produktblad 

Produktblad følger de aller fleste produkter og gir en oversikt over både bruksområde, produktbeskrivelse samt fysisk beskrivelse av produktet (med lengde, bredde, tykkelse og lignende).

Produktblad er det dokumentasjonsbladet som brukes oftest fordi det gir en lettfattelig oversikt over produktet og hvordan det brukes.

Se eksempel på produktblad til Mataki Takshingel her.    

Teknisk datablad 

Dette bruker vi som regel når vi har produkter uten Sintef Teknisk Godkjenning. Teknisk datablad går i dybden på de tekniske spesifikasjonene, slik som generell data, oppbygging og fysiske egenskaper.

Teknisk datablad er nyttig når du ønsker å finne ut om produktet tåler akkurat det bruksområdet du vurderer. Her kan du finne data som strekkfasthet, elastisitet, bruddforlengelse, temperaturbestandighet og mer.

Se eksempel på Teknisk datablad til Mataki Selvbygger 3 her.    

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) 

Dette dokumentet overleveres fra byggmester til byggherre slik at han har en manual for drift og vedlikehold av bygget.

FDV er et dokument det hersker en god del forvirring rundt. Ofte er det spørsmål om FDV-dokumentasjon på produkter som bygges inn i konstruksjonen, for eksempel teip, undertak eller vindsperre. Ingen av disse produktene skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes, og de skal derfor ikke dokumenteres med et FDV-dokument.

Typiske produkter vi utarbeider FDV-dokumentasjon på er overflateprodukter som eksempelvis takshingel og takpanner.  

Se eksempel på FDV-dokumentasjon på Metrotile Takpanner her.    

Sintef Teknisk Godkjenning 

Teknisk Godkjenning fra Sintef er det tyngste godkjenningsdokumentet vi leverer til produkter i Norge. Godkjenningen foregår ved at Sintef Byggforsk gjør en hel rekke tester basert på beskrivelsen av følgende områder:
  • Bruksområde: Hva brukes produktet til og er det noen spesielle forhåndsregler som må tas i forhold til bruk av produktet?
  • Produktbeskrivelse: Hva slags produkttype er det?
  • Materiale: Detaljert beskrivelse av produktet. Hva er det laget av, hva er størrelsen og så videre.
  • Egenskaper: Deklarere materialegenskaper, produktegenskaper, lufttetthet, bestandighet, egenskaper ved brannpåvirkning.
  • Miljømessige forhold: Beskrive inneklimapåvirkning, helse- og miljøfarlige kjemikalier, og avfallshåndtering eller muligheter for gjenbruk.

I tillegg skal Sintef Byggforsk teste at produktet egner seg til bruk i Norge. Erfaringsmessig vet vi at det er mange produkter som er produsert for bruk i mellom- og sør-Europa som feiler ved testing hos Sintef. En Teknisk Godkjenning gir deg derfor en ekstra trygghet for at produktet er testet nettopp under de forhold som de brukes i Norge.

En Sintef Teknisk Godkjenning er svært kostbar, og blir derfor som regel bare utarbeidet på produkter som omsetter et visst volum. Produkter som ikke har dette volumet dokumenteres i stedet med et Teknisk Datablad og/eller Ytelseserklæring.

Se eksempel på Teknisk Godkjenning på Halotex Multi- og Flex Tape her.   

CE-merke og Ytelseserklæring 

Det er krav om at alle byggevarer som er dekket av en harmonisert standard skal CE-merkes. Et CE-merke forteller ikke nødvendigvis om produktet egner seg for bruk i Norge, men sier at produktet tilfredsstiller minimumskravene i den harmoniserte standarden.

For alle produkter som CE-merkes er det et krav om Ytelseserklæring. Ytelseserklæringen inneholder omfattende informasjon om blant annet:
  • Byggevaren
  • Produsenten
  • Hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn
  • Hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder
  • Hvilke tekniske kontrollorgan som har vært benyttet.

 Se eksempel på Ytelseserklæring på Mataki Norkraft Underlagsbelegg her.    

SDS (Safety Data Sheet eller Sikkerhetsdatablad) 

Dette dokumentet ble tidligere kalt HMS-blad. Produkter som får SDS-blad er typisk kjemikalier. Det skal dokumentere eventuelle farlige stoffer og hvordan de skal håndteres.

Dokumentasjonskravet for byggevarer som selges i Norge er omfattende. Det er viktig for både kvalitet, helse og miljø at produsenten eller importøren oppfyller disse kravene.

I tillegg til all dokumentasjon som er nevnt over leveres også tilleggsinformasjon som eksempelvis monteringsanvisning, veiledning, guider, brosjyrer, monteringsfilmer og lignende.

Se eksempel på Sikkerhetsdatablad på Mataki Halotex M10 Foliekleber her.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.