Hvordan beholde gode ansatte på byggeplassen?

Hvordan beholde gode ansatte på byggeplassen?

15-06-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av håndverker som legger tak.
Opplever du gjennomtrekk av ansatte på byggeplassen? Lær deg triksene som hjelper deg å holde på de aller beste.

Dårlige lønnsforhold kommer ofte fram som en av de vanligste grunnene til at folk flest velger å bytte jobb. Forskning har derimot vist at lønnen sjelden er hovedproblemet, men heller dårlig arbeidsmiljø og lite utfordrende arbeid. Heldigvis har du som arbeidsgiver stor innflytelse og mulighet til å iverksette tiltak både for å tiltrekke nye talenter og holde på gode, gamle ansatte. 

Identifiser typer av gjennomtrekk

Ved å følge med på om det finnes visse perioder eller trender for når dine ansatte velger å forlate din bedrift, vil du lettere kunne forstå hvorfor de slutter, og dermed sette i gang tiltak for å forhindre at dette skjer i fremtiden.

Kommunikasjon

I motsetning til kortspill drar du på arbeidsplassen fordeler av å ikke holde kortene tett til brystet. Kommuniser med dine ansatte og la de få være en delaktig brikke både i det som skjer nå og det som skal skje i fremtiden. Lytt, kommuniser og responder.

Skap et godt samhold

Gjør arbeidsplassen til et hyggelig sted å være for alle. Se til at alle trives med hverandre og løs konflikter så tidlig som mulig. Sett i gang sosiale tiltak både innenfor og utenfor arbeidstid, eksempelvis felles frokost og lunsj.

Tilpass arbeidstedet for alle

Arbeidsplassen skal i følge Arbeidsmiljøloven tilpasses den enkelte arbeidstakers fysiske forutsetning for å unngå belastningsskader og lengre sykefravær på grunnlag av uhensiktsmessige arbeidsstillinger og hyppige løft. Du som arbeidsgiver skal sørge for at det systematisk utføres helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Ved å velge riktig materialer til et byggeprosjekt kan du enkelt sørge for at tiden tilbragt i ugunstige arbeidsstillinger gjøres så kort som mulig.

Les mer om dette i Arbeidsmiljøloven.

Tilby muligheter for vekst og læring

Utvikling av ferdigheter vil skape mestringsfølelse og stimulans i arbeidshverdagen. Lytt til dine ansatte når de kommuniserer misnøye eller ønsker forandring og gi dem nye oppgaver og ansvarsområder så fremt de er kvalifisert til jobben. Det trengs ikke alltid en stor omveltning for at den ansatte skal føle seg sett og hørt.

Gi dine ansatte ansvar

Mennesker liker å føle seg viktige og verdsatte. En av de vanligste grunnene til at folk velger å bytte jobb er fordi de ønsker et større ansvar på arbeidsplassen. Ved å gi den enkelte mer ansvar og kontroll over sine egne arbeidsoppgaver skaper du tillit samtidig som du beviser betydningen av hver enkelt ansatt. Ved neste prosjekt kan du eksempelvis be en av dine mer erfarne ansatte være ansvarlig for utvelging av materialer eller sette opp arbeidslister.

Sett pris på dine medarbeidere

Vis dine ansatte at det arbeidet de legger ned i bedriften verdsettes gjennom å tilby bonuser, eller sette i gang andre mindre tiltak som “månedens ansatte”. Inkluder også dine ansatte i feiringer av vellykkede kundeoppdrag. Spar ikke på rosen - hyll de flinke og motiver de som behøver et dytt. Det er alltid rom for feiring av suksess, et klapp på skulderen og en god vits på pauserommet.  

Å holde på dine beste ansatte på byggeplassen behøver som sagt ikke være vanskelig. Ved å kommunisere med og lytte til dine ansatte drar du nytte av deres synspunkter og meninger om eventuelle problemer som må løses eller potensielle forbedringer slik at du kan sette i gang tiltak ut i fra dette. På denne måten stopper du katastrofen før du står igjen alene på byggeplassen uten pålitelige ansatte. Ved å tilby utvikling og læring, mye ansvar og et godt arbeidsmiljø vil du også tiltrekke pålitelige, hardtjobbende og karrierebevisste arbeidere.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.