Hvilke tiltak kan du gjøre for å forbedre radonnivået?

Hvilke tiltak kan du gjøre for å forbedre radonnivået?

10-01-2018 
Av: Roger Mikalsen
Grunn
iStock-498303438-781011-edited%5B1%5D
Radon i store mengder kan være helseskadelig, men det er flere enkle tiltak som borettslaget og sameiet kan gjøre for å holde radonnivået innenfor de anbefalte grensene.

Hvorfor er det så viktig å utbedre radonnivået?

Flere forskningsrapporter viser at høyt radonnivå over tid ikke er noe å spøke med. Et studie som nylig ble publisert av Den Norske Legeforeningen fant at radon er en medvirkende årsak til 12 prosent av de årlige tilfellene av lungekreft. Faktisk har Norge og Norden høyest radonnivåer i luften i verden, og over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare. Det er med andre ord gode grunner til å ta dette problemet på største alvor.

Hvor går grensen?

Vanligvis tilfaller ansvaret med å følge med på radonnivået til eieren av boligen, men i borettslag og sameier er det borettslaget som er ansvarlig. Radonnivået måles enkelt med en radonmåler. Hvis nivået er for høyt, er det opp til borettslaget å iverksette tiltak.
Så er spørsmålet: Hva er for høyt? Statens Strålevern har satt følgende grenser i becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

** Så lave nivåer som mulig: Tiltak kan også være aktuelt hvis en anser det som mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av nivåene.

** Tiltaksgrense på 100 Bq/m3: Tiltak bør alltid iverksettes om nivået ligger over denne grensen.

** Grenseverdi på 200 Bq/m3: Strålevernets absolutte grenseverdi, tiltak må iverksettes.

Kort oppsummert fungerer grensene slik: Gir målingen over 200 becquerel per kubikkmeter luft, har du høyere verdier enn anbefalt og bør iverksette tiltak til verdien har gått under grensen. Måler du verdier mellom 100–200 becquerel per kubikkmeter bør du også iverksette tiltak, men er sluttverdien etter tiltakene fremdeles mellom 100 og 200 Bq/m3 (men anses som så lav som mulig for den gitte bygningen), kan resultatet anses som tilfredsstillende.

Mål med jevne mellomrom

Om du tidligere har målt radonnivået med positive utfall, bør du være oppmerksom på at det kan endre seg over tid. Dette kan skje på grunn av setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold og endringer som følge av grave- og sprengningsarbeider. Derfor bør borettslaget sørge for å måle radonnivået på jevnlig basis.

Statens Strålevern anbefaler videre at du måler radon i vinterhalvåret (mellom midten av oktober og midten av april) og at målingen foregår over et tidsrom på minst to måneder.

Strålevernet skriver at leiligheter med bakkekontakt, samt etasjen over bør måle radon. Hvis bygget ligger i en skråning, kan flere etasjer ha kontakt med bakken og dermed være utsatt for radon. Leiligheter i øvrige etasjer trenger normalt ikke å måles for radon, med mindre spesielle forhold tilsier det.

Hva kan borettslaget gjøre?

Hvis borettslaget måler radonnivåer over grensene, er det flere tiltak som kan iverksettes. Først og fremst kan det være lurt å ta kontakt med en radonrådgiver som kan hjelpe deg med å finne årsaken og kilden til det høye radonnivået. Deretter bør du iverksette konkrete tiltak som kan redusere radonnivået. Tetting mot grunnen, ventilering av grunnen, trykkredusering, og ventilering er tiltakene som Statens Strålevern anbefaler. Tiltakene kan utføres hver for seg eller i kombinasjon.

Det er også mulig å gjøre forebyggende tiltak, som å sørge for god ventilasjon i nybygg og benytte radonsperrer av høy kvalitet. Slike forebyggende tiltak er som regel rimelige, og kan gjøre at du unngår kostbare radonreduserende tiltak i fremtiden.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.