Hva må jeg tenke på når jeg bruker dobbel vindsperre?

Hva må jeg tenke på når jeg bruker dobbel vindsperre?

12-01-2017 
Av: Roger Mikalsen
Vegg
hva-ma%CC%8A-jeg-tenke-pa%CC%8A-na%CC%8Ar-jeg-bruker-dobbel-vindsperre
Den doble vindsperren blir stadig mer populær, spesielt på vind- og regnutsatte steder. Men hva er fordelene, og hva må man passe på dersom man velger å montere to tettesjikt?

Vindtetting velges ofte i form av platekledning fordi denne løsningen gjerne oppfyller to funksjoner, både vindavstivning og vindtetting. Plater fungerer optimalt som vindavstivning, men vil gi mange skjøter som ikke er ideelt som vindtettingssjikt. Særlig i værharde strøk er det derfor ønskelig å benytte en ekstra vindsperre i tillegg til platen.
 

Viktigheten av god lufttetthet


God lufttetthet er ikke bare viktig for energiøkonomien og varmekomfort, men har også betydning for fuktsikring, luftkvalitet, tetthet mot radon, brannsikring og lydisolasjon. God lufttetthet er også viktig for å unngå skader på selve konstruksjonen. I nyere bygg med kalde loft uten lufting, eller i hus med isolerte takflater, er det flere eksempler på lekkasjer og rimdannelse, som blant annet skyldes luftlekkasjer fra et fuktig innemiljø.

I følge SINTEF bør vindsperren monteres med tanke på god lufttetthet. Derfor kan det være aktuelt å bruke to tette sjikt, til tross for at det er mulig å tilfredsstille tetthetskravet i TEK10 med kun ett tett sjikt. To tette sjikt vil gi et ekstra beskyttende lag, som bør utnyttes for å hindre at luft presses gjennom konstruksjonen ved utettheter i ett av sjiktene.
 

Dette må du tenke på ved bruk av dobbel vindsperre


Dobbel vindsperre, gjerne ved bruk av asfaltplate og duk, brukes ofte for å sikre skikkelig vindavstiving mot vindlaster og tetting mot vind. På enkelte vind- og regnutsatte steder er dobbel vindsperre vanlig, men ved bruk av dette er det flere hensyn som må tas.  

Rullproduktet må være dampåpent

Ved bruk av et dampåpent rullprodukt i tillegg til vindsperren av platemateriale, må rullproduktet være tilstrekkelig dampåpent. Først da vil eventuell byggfukt fra byggefasen raskt tørke ut, og fuktdannelsen vil unngås.

Husk at ytterste sjikt alltid skal ha lavest sd-verdi, og at verdien for begge sjikt maksimalt skal ha en sd-verdi på 0,5.

Vindsperrer er ofte den delen av konstruksjonen som blir utsatt for den hardeste værpåkjenningen under byggeperioden. Dette er fordi den ligger åpen frem til den utvendige kledning er montert. På steder som er spesielt utsatt for slagregn vil også materialene kunne utsettes for fukt på et senere tidspunkt fordi regn siver inn gjennom den utvendige kledningen.

Det stilles mange spørsmål om hvorvidt det skapes grobunn for mugg- og soppskader når en vindsperrefolie legges utenpå platene som har blitt utsatt for regn under byggeperioden. Uttørkingen av platen kan bli såpass forsinket at det dannes fuktskader.

Fare for lekkasje

Vann kan muligens også lekke inn mellom de to vindsperresjiktene etter at den ytre vindsperra har blitt montert.

Vær derfor helt sikker på at begge vindsperrer er helt tette. Skjøter må klemmes ordentlig godt på plass, og overgangen til raftepapp i takkonstruksjonen må være tett.

Ett godt er bedre enn to dårlige

Det er ikke slik at to alltid er bedre enn ett vindsperresjikt. Dersom det ene sjiktet er godt utført, vil det fungere langt bedre enn to dårlig utført sjikt. Dette virker kanskje som en selvfølge, men mange kan fort ta lett på dette.

Husk også at to lag ikke alltid er riktig. Vindtett asfaltplate og gammeldags svartpapp vil for eksempel få for stor sd-motstand og dermed øke faren for at fukt sperres inne i veggen.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.