Hva må FDV-dokumenteres ved ombygg?

Hva må FDV-dokumenteres ved ombygg?

05-10-2016 
Av: Roger Mikalsen
Tak
Bilde av tak under oppføring.
FDV-dokumentasjon er en dokumentasjon på et byggverks anlegg, krav og materialer. Denne bør oppdateres etter hvert som endringer og reparasjoner finner sted. Så hva er det egentlig som må dokumenteres ved ombygg?

Når et hus eller annet byggverk bygges skal det foreligge en så kalt FDV-dokumentasjon (dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold) som overrekkes til huseier eller bruker. Når byggverket endres, repareres eller bygges om, skal disse endringene som blir foretatt oppdateres i FDV-dokumentasjonen.

Ansvarlig søker skal påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold foreligger, og overlevere denne til eier mot kvittering. Dette er satt i forskrift om byggesak og gjelder også ved ombygging av en bolig.

Korrekt FDV-dokumentasjon er nødvendig for å kunne utføre rett drift og vedlikehold av et bygg, samtidig som det reduserer feilprosjektering ved ombygging. De aller fleste produktprodusenter leverer FDV-dokumentasjon til sine produkter.

Les mer: Last ned e-boken "Spar tid og penger på byggeprosjekt"

Men før vi tar for oss hva som må dokumenteres, la oss se på hva en FDV-dokumentasjon innebærer:

Dette er FDV-dokumentasjon

FDV står som tidligere nevnt for forvaltning, drift og vedlikehold. Enkelt forklart er en FDV-dokumentasjon husets bruksanvisning. Den inneholder anleggsbeskrivelse, kravsspesifikasjoner og materialspesifikasjoner.

Dokumentasjonen som overleveres til byggverkets eier skal inneholde den informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta bruk og vedlikehold i byggverkets levetid. 

I dokumentasjonen inngår blant annet tegninger, levetid for elementene som er brukt i bygget samt oversikt over lover og forskrifter som er brukt. 

I tillegg kommer “Dokumentasjon for fremtidige arbeider” som fremgår i Byggherreforskriften §12. Dokumentasjonen krever at det skal utarbeides dokumentasjon på forhold som kan ha betydning for sikkerheten samt helse- og arbeidsmiljø ved fremtidig arbeid i bygget. 

Den samme dokumentasjonen skal også inneholde en beskrivelse av byggets konstruksjon, utforming og byggeprodukter som er brukt. Det finnes ingen krav til akkurat hva som må være med i dokumentasjonen, men beskrivelsen skal inneholde den informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ved drift, men også vedlikehold og endring av bygget samt riving.

Dette skal oppdateres i FDV-dokumentasjonen ved ombygging

Ved ombygging av et hus eller anlegg skal endringer, det vil si reparasjoner og utskiftninger, oppdateres i FDV-dokumentasjonen. Hvorfor? Fordi en FDV-dokumentasjon som er oppdatert vil under ombygging kunne redusere risikoen for å påføre byggverket utilsiktede skader og funksjonsforringelse, det vil si endringer som kan føre til verditap.

I tillegg skal nye tekniske krav, moderniseringer og spesialtilpasninger oppdateres i dokumentasjonen. Tilpasningsevnen et byggverk har til å imøtekomme nye, men også endrede krav, i forhold til funksjonalitet, ombygging, tilbygg og tekniske krav er en viktig faktor for hvordan bygget kan bli mest mulig kostnadseffektivt for hele driftsperioden.

Selv om det ikke stilles krav i TEK10 om at eier av byggverket skal oppdatere FDV-dokumentasjonen under en driftsperiode, er det allikevel i alles interesse at viktige endringer i den fysiske utførelsen av bygget eller endringer i bruksforutsetninger holdes oppdatert i dokumentasjonen. Vær oppmerksom på at det ved søknadsmessige endringer er ansvarlig søker som skal vurdere hvorvidt det skal utarbeides videre FDV-dokumentasjon.

Så hvilken spesifikk informasjon er det som skal dokumenteres?

Sjekkliste for FDV-dokumentasjon

Her er det du må dobbeltsjekke at FDV-dokumentasjonen inneholder: 
  • Generell informasjon om utførte arbeider
  • Råd om bruk
  • Huskeliste for vedlikehold/vedlikeholdsintervaller
  • Produktinformasjon bygningsdeler/produkter
  • Produktinformasjon teknisk anlegg
  • Tegninger

Tips til byggmesteren

Som byggmester skal du både skaffe FDV-dokumentasjon fra leverandør og passe på å levere dokumentasjonen til kunden. Her er det du må huske når du jobber med et ombyggingsprosjekt:
Spør alltid leverandør etter FDV-dokumentasjon på produkter

Ikke alle leverer dette uten videre, så husk alltid å spørre.

Start innsamling av FDV-dokumentasjon når prosjektet startes

Dersom du starter innsamlingen allerede når prosjektet sparkes i gang er det enklere å få oversikt, og du vil ha alt klart slik at du kan levere dette til kunde ved overlevering av bygget.

Lever alltid FDV på produkter til kunde

Riktig informasjon til kunden gir nemlig mindre reklamasjoner. 
Dersom du er usikker på hvordan dette skal gjøres, kan du få hjelp av profesjonelle til å sette sammen FDV-dokumentasjonen.

Lever en komplett FDV-dokumentasjon

En komplett dokumentasjon gir færre henvendelser etter overlevering, noe som sparer deg for mye tid.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.