Hva er radonsikring og hvorfor er dette viktig?

Hva er radonsikring og hvorfor er dette viktig?

02-12-2016 
Av: Owe Svensson
Grunn
Bilde av hus for å illustrere radon.
I 2010 trådte nye bestemmelser for radonsikring av bygninger i kraft. Men hva ligger egentlig i begrepet radonsikring, og hvorfor er dette så viktig?

Radon har i mange år vært en av de største årsakene til at nordmenn har utviklet lungekreft, og Norge er et av de landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass. De siste årene har det derfor vært mye fokus på viktigheten av å redusere radonnivået i bygninger hvor mennesker oppholder seg.

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som hovedsakelig kommer fra byggegrunn, bygningsmaterialer og fyllmasser. For å unngå at radon skal sive inn i huset, er det viktig å sikre huset mot inntrenging av denne gassen.

Last ned e-boken: Kan jeg montere ny takshingel selv?
  
Hva det vil si å radonsikre et bygg?

Radonsikring betyr rett og slett at man sikrer bygget for en farlig høy radonkonsentrasjon. I Byggteknisk Forskrift fastsettes det at alle boliger som blir bygget etter 1. juli 2010 må montere radonsperre, som er én av måtene å sikre huset mot radon.

Lovene har blitt spesielt skjerpet for nybygg, men også i eksisterende boliger bør høye radonverdier bekjempes. Det er mange måter å sikre huset mot høye radonverdier. Dette er noen av de vanligste anbefalingene: 

Montere radonsperre
Radonsperren monteres på et underlag av isolasjonsmateriale, og en radonmembran legges inn i selve gulvkonstruksjonen for å forhindre radongass fra å trenge inn gjennom konstruksjonen.

Montere radonbrønn
En radonbrønn blir ofte omtalt som et sekundærtiltak fordi den gjerne monteres under radonmembranen i grunnen. Brønnen kan monteres når nye bygg settes opp eller ved rehabilitering av eldre byggverk. Dersom brønnen ikke skal kobles til et avtrekkssystem, kan et endelokk brukes som en lufttett avslutning til rør som kommer fra brønnen.

Tilrettelegge for strakstiltak
Når nye boliger settes opp skal det tilrettelegges egnede tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres så fort radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3. Dette tiltaket er imidlertid ikke nødvendig å gjennomføre i parkeringskjeller, bod, lager eller i godt ventilerte grunnplan.  

Bruk av ringmur
En ringmur omkranser gulvet, og tar av for lastene fra bærekonstruksjonen. Det er vanlig å støpe ringmur før selve gulvet støpes. Dette tiltaket sikrer huset mot fukt, men det krever at radonmembranen mot ringmuren er tett. 

Generelle råd ved radonsikring

Det er noen generelle råd ved radonsikring som er verdt å følge for å oppnå et godt resultat:
  • Sjekk at radonsystemet er testet og sertifisert.
  • Riktig montasje er helt nødvendig for godt resultat.
  • Husk at det må tettes rundt gjennomføringer og overgangen mellom vegg og gulv.

Owe Svensson

Produktsjef i Mataki siden 2013.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.