Hva er BREEAM og skal du satse på dette?

Hva er BREEAM og skal du satse på dette?

13-07-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av tak med underlagsbelett.
Det er mange ord og begreper i byggebransjen som kan få enhver til å klø seg i hodet. BREEAM er ett av dem.

Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method (BREEAM) er ikke bare verdens ledende, men også mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg (kilde). BREEAM fungerer som en standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design, og er samtidig en målestokk for en bygnings miljøytelse. Omtrent 500.000 bygninger verden rundt er sertifisert etter denne standarden, og at over 2 millioner bygninger er registret for sertifisering. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale klassifiseringsverktøyet.

Last ned e-boken: Spar tid og penger på byggeprosjekt

Hva vektlegges i BREEAM-NOR?

Som bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon har BREEAM-NOR klart kunsten å samle de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i hvert eneste ledd. Klassifiseringsverktøyet er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge og har som formål å motivere alle aktører i byggebransjen til å gjennomføre bærekraftig design og bygging hele veien- fra tidlig byggefase til overlevert bygg.
Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem forskjellige nivåer (Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding) og er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni ulike kategorier:
 • Helse- og innemiljø
 • Ledelse
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Transport
 • Energi
 • Forurensning
 • Arealbruk og økologi

Sertifisering etter BREEAM-NOR utføres av autorisert revisor som er utdannet, godkjent og lisensiert av NGBC. For hver BREEAM-kategori skal det tildeles poeng som bestemmes av revisor i henhold til vurderingskriterier som eksempelvis, byggavfall, belysning, vannforbruk samt bruk og utslipp av kjølevæske. Deretter blir prosentdelen av de oppnådde poengene beregnet for hvert miljøområde og multiplisert med den tilsvarende vektingen for miljøområdene. Dette gir områdepoeng som så blir lagt sammen for å gi den totale poengandel i prosent. Helt til slutt blir poengandelen sammenlignet med satte referanseverdier, forutsatt at alle minstestandarder er oppfylt.

Les mer om og se de nøyaktige sertifiseringskravene her. 

Hvorfor BREEAM-sertifisere ditt prosjekt?

Som byggmester har du stor nytteverdi av BREEAM. Ikke bare oppnår du høyere brukertilfredshet og at bygget blir mer attraktivt ved salg, men det resulterer også i økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet, samt redusert miljø- og energibelastning. Studier har vist at bygg som er BREEAM-sertifisert har:
 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

Teknisk byggforskrift setter også krav til at byggeprosjektet skal foregå på en måte som er helse- og miljøvennlig. Blant annet skal produkter og materialer ha egenskaper som gir ingen eller lav forurensning til inneluften. Til sammenligning gir BREEAM-NOR poeng for dokumentasjon av bruk lavermitterende produkter (M1 ihht NS-EN 15251) for materialer brukt i oppholdsrom.

TEK-10 krever også at det skal brukes produkter uten, eller med lavt, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Substitusjonsplikten som fremkommer i Produktkontrolloven sier at virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for slike virkninger. Virksomheten er i så fall pålagt å velge dette alternativet dersom det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper. BREEAM-NOR krever at prosjektene kan dokumentere fravær av miljøgifter på Prioritetslisten (Teknisk sjekkliste A20: Miljøgiftslisten). Det vil si at produktene ikke inneholder noen av de stoffene som finnes i de byggeprodukter og kjemiske produkter som er listet opp, også kalt verstingstoffene. Listen inkluderer ikke forbudte stoffer, men inneholder allikevel de mest helse- og miljøfarlige stoffene ut fra Klifs (Klima- og forurensningsdirektoratet) vurdering. Dette er et minimumskrav for alle BREEAM-klasser.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.