Fukt på innsiden av undertaket? Hva, hvorfor og hvordan

Fukt på innsiden av undertaket? Hva, hvorfor og hvordan

27-07-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av hus med nytt tak.
Fuktskader på undertak - er det en årsak av materialvalg, vær eller manglende beskyttelse?

Mange lurer på hvordan de har fått fukt på innsiden av undertaket. Når det først har skjedd lurer de også på hvordan de kan løse problemet og unngå at det skjer igjen.

Fuktskader fører ofte til råteproblemer eller mye mugg. Overflatematerialer og hele konstruksjonen kan bli ødelagt. I verste fall kan det gi et skadelig inneklima som fører til helseproblemer. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom fuktskader i bygninger og helsebesvær som astma og allergi (kilde).  

Så hvordan unngår man fuktskader på undertaket? 

Hvordan oppstår fuktskader?

Fuktskader kan oppstå på grunn av en kombinasjon av faktorer. Men den vanligste årsaken er allikevel byggfukt. Det vil si fukt i materialer som er tilført i byggeperioden. Det som ofte skjer er at fukten inne i et tak vil søke ut fordi det normalt er et høyere damptrykk inne enn ute. Ved kaldt vær, spesielt på vinter- og vårhalvåret vil fukten kondensere på innsiden av undertaket.

Dersom den innvendige dampsprerren er tett, vil problemet forsvinne så fort all fukt har sluppet ut. Dette skjer som regel i løpet av samme tidsperiode året etterpå, altså vinteren eller våren året etter at problemet oppstår.

Andre årsaker til fuktskader kan være følgende: 
 • Dårlig eller manglende ventilasjon
 • Dårlig isolerte konstruksjoner
 • Valg av uegnet materiale
 • For dårlig beskyttelse under montering
 • Luftlekkasjer og lufttilførsel fra varme rom til kaldere rom: eksempelvis kald luft utenfra som slippes inn i kalde kjellerrom
 • Kraftig nedbør i løpet av monteringsperiode

Last ned e-boken: Full introduksjon til undertak

Hvordan unngå byggfukt
For å unngå byggfukt er det viktig å tenke på fuktsikkerheten allerede i planleggingsfasen slik at du kan jobbe med å forebygge det. Det er ulike tiltak som er nødvendige for å sikre et tak mot byggfukt eller andre fuktskader både før og under taktekkingen.

Dette må man tenke på i planleggingsfasen: 
 • Vurder takkonstruksjon og hvilket undertak som passer best til dette.
 • Ta hensyn til årstid og hvilket vær som er vanlig for tidsperioden.
 • Definer et ambisjonsnivå i forhold til fuktsikkerheten.
 • Identifiser konstruksjonselementer som er fuktsensitive og som er vanskelig å tørke ut.
 • Planlegg avvikshåndtering.

Dette må man tenke på underveis i taktekkingen:   
 • Sørg for at de konstruksjonsløsninger som brukes utelukker vanninntrengning og kondens.
 • Legg et vannavvisende telt over og rundt bygget frem til bygget er helt tett.
 • Oppbevar alle materialer som kan bli utsatt for fuktskader på et tørt sted.
 • Unngå bruk av innvendige taknedløp.
 • Tett taket så fort som mulig for å unngå at vannet trenger inn.
 • Led alt av overflatevann bort fra bygningen.
 • Fjern alt materiale som allerede er utsatt for soppangrep fra byggeplassen.

Tekniske krav til byggverk angående miljø og helse

SINTEF Byggforsk har satt en rekke tekniske krav til hvordan man skal sette opp byggverk som følger de satte forskrifter om helse og miljø (kilde). TEK 10 inkluderer blant annet følgende:
 • Pass på at de materialene du skal bruke i taktekkingen er tørre under innbygg slik at det ikke oppstår mugg- og soppdannelser, nedbryting av organiske materialer eller økt avgassing av kjemiske stoffer til materialer.
 • Det kreves at materialer og konstruksjoner som brukes skal tørkes ut til fuktinnholdet befinner seg under den kritiske verdien som er satt for de materialene som inngår i konstruksjonen.
 • Materialet må holdes tilstrekkelig tørt under transport, lagring og montering på byggeplassen. De må også holdes tørre etter at de er montert og mens byggverket er i bruk.
 • Det skal foreligge tilfredsstillende materialdokumentasjon som oppgir kritiske verdier for fukt i forhold til avgassing, mikrobiologisk vekst og andre vesentlige egenskaper produktet har.
 • Tak- og fasadekonstruksjonen må prosjekteres og utføres slik at de er så robuste som mulig mot fuktpåvirkninger i både byggefasen og i bruksfasen.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.