Fire tips mot snøskader på taket

Fire tips mot snøskader på taket

27-01-2017 
Av: Roger Mikalsen
Tak
sn%C3%B8skader-pa%CC%8A-taket
Snøen er til stor glede for mange. Men større mengder snø kan skape store problemer – også på taket. Her er de viktigste tiltakene du må gjøre for å unngå skader på taket og huskonstruksjonen.

Snø som ligger på taket kan utgjøre mye skade. Ikke bare kan det skade taket direkte, det kan også skade konstruksjonen og lede til vannskader som mugg og råte ved vanninntrengning.

Spesielt hytter ligger i risikosonen ettersom de ofte må tåle store mengder snø over lengre perioder. Dette gjelder særlig for eldre hytter fordi disse ikke er bygget i forhold til de samme kravene som dagens bygg, og tåler derfor ikke en like stor snølast.

Visste du at allerede ved 40 centimeters snødybde begynner det å bli kritisk? Måker du ikke taket fort nok, vil du etter hvert kunne oppleve tegn på at taket og konstruksjonen sliter. Det å måke taket før det er for sent er det aller viktigste du kan gjøre.

Men det er flere ting du kan gjøre for å hindre at taket raser ned i hodet ditt – bokstavelig talt.


Slik unngår du skader som følge av snø på taket


Det er flere måter du kan unngå samt forhindre skader på taket på. Derfor har vi gjort det enkelt for deg ved å samle de viktigste tingene:

1. Først og fremst, måk taket for snø

Mye snø på taket vil bli tungt, spesielt dersom snøen i tillegg er litt våt. For å sammenligne kan vi si at en kubikkmeter gammel, tørr snø veier 300 kilo, mens en kubikkmeter våt snø veier 400 kilo.
Allerede ved en snødybde på 40 centimeter begynner det derfor å bli kritisk for hustaket, spesielt for eldre tak som ikke er bygget med de samme kravene til å tåle snølast som dagens tak er.
Når du skal måke taket er det derimot lurt å være forsiktig. Unngå å skade takbelegget med snøskuffen ved å la de nederste 10-20 centimetrene av taket være igjen.

2. Se etter istapper

Istapper er et dårlig tegn. Dersom du oppdager istapper som henger ned over takrennene kan dette bety at takflaten er for varm, eksempelvis på grunn av for dårlig isolasjon.

3. Sjekk taket fra innsiden

Selv om det er enklest å sjekke taket fra utsiden er det minst like viktig å sjekke tilstanden på taket innenfra. Ta en titt på undertaket. Er det tegn til misfarging? Finnes det råte, sopp eller dårlig lukt?
Noe annet du må se etter er lekkasjemerker ved gjennomføringer, slik som ved ventilasjonshette eller pipe. Uavhengig av om du kan krysse av på noen eller flere av punktene, vil dette være en indikasjon på at noe er feil med taket og at det er fare for ytterligere skader.

4. Se etter at takrenner er i god stand slik at ikke vannet kan renne inn

En av de vanligste grunnene til at vann kommer seg inn til undertaket og konstruksjonen er at takrenner er fulle av løv, mose og annet organisk materiale. Dette gjør at smeltevannet fra snøen renner inn under taket, istedenfor ned og ut takrennene.
Smeltevannet fra snøen er nødt til å ha en vei å ta, og dersom takrennene er fulle og tette, vil ikke smeltevannet bli liggende på taket, det vil heller trenge seg inn gjennom konstruksjonen.
I tillegg må du være oppmerksom på at nedløpsrørene kan fryse, og i verste fall sprekke opp. Vanlige husforsikringer dekker ofte ikke skader som oppstår som følge av vann som har trengt seg inn i taket, og skadene kan bli svært dyre. Derfor er det viktig å alltid holde et øye med takrennene.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.