Endring av sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring av sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

31-08-2017 
Av: Mataki
Flate tak og Membraner
Flamme_taktekking%20(1)
Nye sikkerhetsforskrifter for varme arbeider trådte i kraft 1.1.2015.

Endringer
Den nye sikkerhetsforskriften er en skjerping i forhold til dagens sikkerhetsforskrift, spesielt gjelder dette nybygg.
Dagens sikkerhetsforskrift består av fire deler. To deler er slått sammen, og det er lagt til to nye punkter. Ny sikkerhetsforskrift består av fem punkter.
Det er ikke forbud mot åpen flamme ved tekking av tak!
Et misvisende leserinnlegg i Byggeindustrien har skapt feil bilde av den nyeste “Sikkerhetsforskriften for varme arbeider” utgitt av Finans Norge ved årsskiftet. Dette til tross for at forskriftene er forenklet, og gir et klarere uttrykk for hvordan forsikringsbransjen mener varme arbeider skal foregå.

Dette er de viktigste endringene i forskriftene:Det kan tekkes med åpen flamme, men kravet til underlaget det tekkes på er skjerpet. Minimumsavstand fra åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtaksbeslag og lignende er redusert fra 1 m til 60 cm. Bruk av åpen flamme utenfor disse områdene forutsetter at konstruksjonen består av ubrennbare materialer, eller er tildekket med minimum 30 mm ubrennbar isolasjon.
Det er krav til arbeidsinstruks for å sikre at det foretas risikovurdering, og at sikkerhetskravene er oppfylt.
Brannvakten skal være navngitt, og ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider
Tidligere resertifiseringsordning er utgått. Alle som har sertifikater som utløper må ta heldagskurs.
Det er altså lov å bruke åpen flamme og gryte på tak så lenge sikkerhetsforskriftene følges.
NB! Endring av sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider er ikke en endring av en offentlig forskrift eller regel, men et forhold mellom det enkelte forsikringsselskap og den forsikrede.
Hva er viktig for Deg som taktekker å tenke på i forhold til den nye sikkerhetsforskriften?Sett deg godt inn i de nye sikkerhetsforskriftene.
Gjennomgå dine vilkår med ditt eget forsikringsselskap. Vår anbefaling er at du forsøker å beholde dagens vilkår.Vi bidrar gjerne om det skulle være noen misforståelser rundt dette.

Dere kan også lese mer på www.fgsikring.no
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.