Dobbel eller enkel vindsperre?

Dobbel eller enkel vindsperre?

14-06-2018 
Av: Roger Mikalsen
Vegg
Vindsperre
Av og til dukker det opp situasjoner der utførende lurer på om det skal benyttes dobbelt vindsperre i stedet for enkel. Brukes dobbelt vindsperre, må begge sjikt være helt tette. Pass på så du ikke stenger inne fukt som kan gi store fuktproblemer.

Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak er det tradisjonelle konstruksjonsprinsippet for isolerte skrå tretak. Vanligvis er luftinntaket langs raftet og luftuttaket i mønet. Eventuelt kan det luftes også ved gavler, det vil si med krysslufting. SINTEF Byggforsk anbefaler at denne løsningen alltid må brukes når man legger taktekning med for eksempel asfalt takbelegg som shingel, folie, båndtekning eller torvtak på en bærende taktro. Samme løsning anbefales også når undertaket er diffusjonstett og tekningen er opplektet.
 
Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak egner seg for småhustak og for tak med enkel saltaks- eller pulttaksform der lengden fra raft til møne er maksimalt 15 m og takvinkelen er minimum 10-15°. De fleste opplektede taktekninger krever større takvinkel enn dette.

Kombinert undertak og vindsperre

Kombinert undertak og vindsperre kan brukes for isolerte skrå tak med utvendig nedløp. Den kan også være aktuell på underlag av dampåpen bærende taktro, både ved nybygging og ombygging av eldre tak. Minste takvinkel er vanligvis i området 18°-22°, avhengig av undertaksprodukt, taktekning og lokale klimapåkjenninger.
 
Vindtetting

Vindsperresjiktet skal hindre uteluft i å blåse inn i varmeisolasjonen. Dessuten er vindsperre en ekstra sikring mot at det oppstår gjennomgående luftlekkasjer fra innsiden som kan føre til kondens. SINTEF Byggforsk sier derfor at vindsperren bør monteres med enkle og gode detaljer som gir et lufttett sjikt, også ved tilslutninger mot takvinduer, skorsteiner og andre gjennomføringer i taket.
 
Krav til og egenskaper

Vindsperren har flere funksjoner, både i byggetiden og etter at bygningen er tatt i bruk. Før utvendige kledninger er montert, skal vindsperra bidra til å lukke bygget og beskytte isolasjonen og rommene innenfor mot regn og vind. Enkelte vindsperrer av platemateriale har også tilstrekkelig mekanisk styrke til å gi bygningen vindavstiving. Vindsperrer må ha evne til å slippe fukt ut av konstruksjonen og bør derfor ha minst mulig dampmotstand. Når bygningen er ferdig og tatt i bruk, skal vindsperra beskytte veggene mot eventuelt regnvann som kommer gjennom kledningen, og hindre varmetap på grunn av luftlekkasjer. Noen spesielle vindsperreprodukter har så god vanntetthet og styrke at de også kan brukes som dampåpne undertak.
 
For og i mot dobbel

Når det gjelder dobbel vindsperre på vegg, med plater og duk, så er det viktig at utførende tenker seg godt om. Kan hende holder det med enkel vindsperre og at det heller bør legges litt ekstra jobb i detaljene.

Hvis man er i tvil om man klarer å få første sjiktet godt nok, er det ingen god løsning å legge et lag til utenpå. Kravet til begge disse sjiktene må være det samme. De må hver for seg oppnå kravene til tetthet i alle detaljer for å sikre at ikke de fanger fukt, og at tetthetskravet til bygget oppnås.

Det er gjort en del erfaringer med dobbel vindsperre. Man ser at det har oppstått fuktskader nettopp fordi man har hatt dobbel vindsperre. Fukt er fanget mellom lagene. Begge lagene er diffusjonsåpne med sd-verdi på 0,5 til sammen. Men i enkelte situasjoner har det kommet inn vann, for eksempel fra slagregn. Da vil det ta meget lang tid å få tørket fukten ut. Innen det skjer, har det oppstått muggsopp, noe som blir vanskeligere å fjerne.
 
Større kontroll

Det settes store krav til utførelse når man benytter dobbel vindsperre og man må også montere ytterste lag med en mulighet for å drenere ut fukt.

Det vil i de aller fleste tilfeller lønne seg å legge litt mer jobb i en enkel vindsperre, benytte tape, klemlister og også tettebånd. Er det fare for slagregn på vindsperren på veggen i byggeperioden, kan man benytte sløyfebånd under klemlektene på plateskjøtene for å oppnå god nok tetthet.

Ved bruk av enkel vindsperre vil du også ha mye større kontroll på fuktigheten i veggen om det skulle komme inn regn i byggeperioden. Du risikerer ikke å kle inn fuktighet fordi den gjemmer seg imellom vindsperresjiktene.
 
Hva er luftlekkasjer?

SINTEF Byggforsk skiller mellom to former for luftlekkasjer; gjennomblåsing og anblåsing. Gjennomblåsing er luftstrøm som går direkte gjennom både vindsperre og dampsperre. Ved anblåsing strømmer luft gjennom åpninger i vindsperren og inn i isolasjonen et sted, og ut igjen gjennom åpninger i vindsperren et annet sted. Denne typen luftlekkasje skyldes varierende vindtrykk langs vindsperren, og fører til økt varmetap. Et godt montert og tett vindsperresjikt er helt nødvendig for å oppnå den tilsiktede varmeisolasjonsevnen.
 
Tiltak

Gjennomblåsing stoppes vanligvis av en godt montert dampsperre. Men på steder der det er vanskelig å montere dampsperren helt tett, som for eksempel ved mellombjelkelag, sier SINTEF Byggforsk at vindsperre er det eneste tettesjiktet som kan gi fullgod beskyttelse mot gjennomblåsing i bjelkelaget.

For at det skal oppstå luftlekkasje gjennom en utetthet i konstruksjonen, må det være trykkforskjell mellom ute og inne. Sterk vind fører til de største trykkforskjellene, men også temperaturforskjeller og ventilasjonsvifter kan gi betydelige luftlekkasjer.

I utette hus medfører luftlekkasjer økt varmetap ved unødvendig stor ventilasjon, spesielt i den kalde årstiden.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.