Bygg 20 % raskere med mindre feil

Bygg 20 % raskere med mindre feil

17-08-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av tak under oppføring.
Bygge raskere samtidig som du reduserer feilene som oppstår under byggeprosjektet? Ja, det er faktisk mulig.

Du og dine ansatte gjennomfører arbeidet så godt dere kan i henhold til de regler og krav som er satt for bransjen, men fra tid til annen kan selv den beste gjøre feil. I en artikkel i Byggeindustrien påpekes det at SINTEF har anslått at det hvert eneste år blir oppdaget feil i etterkant av byggeprosessen. Dette er feil som tilsvarer hele 5 % av den totale byggesummen (kilde).

Feil som oppstår under byggeprosjektet er med andre ord en svært kostbar affære, og absolutt det siste du ønsker å måtte hanskes med etter at prosjektet er ferdigstilt og du er klar for å begynne med neste prosjekt.

Derfor har SINTEF nå kommet med en rekke tiltak som ikke bare skal redusere byggefeilene, men i tillegg øke effektiviteten med hele 20 %. Påstanden er kanskje utrolig, men planen er allikevel fullt gjennomførbar. Ved å følge punktene som er listet opp nedenfor kan du både bygge raskere og samtidig levere bygg av høyere kvalitet, få mer motiverte ansatte og avslutningsvis tjene mer penger.

LES MER: SPARE TID OG PENGER PÅ BYGGEPROSJEKTET    
Tiltakene du må gjennomføre før, under og etter byggingen

SINTEF presenterer en rekke tiltak som tar for seg alle stadiene av et byggeprosjekt: innkjøp, planlegging, prosjektering, produksjon/fremdrift, test og igangkjøring og til slutt dokumentasjon/FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

Dette er det du som byggmester må tenke på både før, under og etter et byggeprosjekt:

Innkjøp av hjelpemidler og arbeidskraft
 • Prosjekteringen skal utføres av et selskap eller person som har dokumentert kompetanse og kapasitet. En forpliktelse mellom de som sitter på kompetansen og de som skal gjennomføre prosjektet bør finnes i en kontrakt.
 • Bruk et KS system (Kvalitetssikringssystem). Systemet skal oppfylle plan- og bygningsloven og omfatter rutiner for blant annet HMS-dokumenter, styringsdokumenter, sjekklister og lignende slik at virksomheten oppfyller de kravene som er satt i henhold til internasjonale anerkjente standarder.
 • Sentral godkjennelse er konkret dokumentasjon for hvert enkelt prosjekt og må fremlegges, og denne godkjennelsen får du ved å bruke KS system samt avviksbehandling fra referansebygg.
 • Har underentreprenørene god nok kompetanse og erfaring i forhold til arbeidsoppgaven som skal utføres? Dersom den ansvarlige for byggeprosjektet ikke har kompetanse til å vurdere underentreprenører på en faglig korrekt måte, er det nødvendig å engasjere kompetente firmaer til dette arbeidet.

Planlegging
 • Lag en prosjekteringsplan som utarbeides av alle prosjekterende. Denne skal vise tegninger for hver enkelt aktivitet og for prosjektet som helhet. En beslutningsplan skal være koordinert med denne prosjekteringsplanen slik at planen følges.
 • Fremdriftsplanen er det som knytter prosjekteringen og produksjonen sammen. Den skal vise alle aktiviteter i detalj og skal ta for seg rekkefølger på aktiviteter som skal gjennomføres, tidsforbruk, avhengigheter, og ikke minst mulige påvirkninger av vær og årstid.
 • Neste steg er å kvalitetssikre fremdriftsplanen opp mot prosjekteringsplanen.
 • Lag deretter en lagringsplan som tar for seg hvor alt av materiale skal lagres i bygget og koordiner med fremdriftsplan. Tenk på at eksempelvis gipsen må heises inn tidlig i prosessen og plasser den med tanke på andre aktiviteter som skal foregå før gipsen skal brukes.
 • Tenk på transporten av materiale inn på arbeidsplassen. Følger den kravene for god HMS? Ikke gjennomfør inntransporten for sent, det kan da lett foregå på en mindre sikker måte.
 • Ta med dokumentasjon, FDV og test/igangkjøring i fremdriftsplanen.  

Prosjektering
 • KS system for prosjektering skal fremlegges og være tilgjengelig for byggherre/TE (totalentreprenør) ettersom de fleste feil skyldes prosjektering.
 • Husk at kompetanse er det viktigste for et godt resultat.
 • Ha en kontrollplan som enkelt angir hva som skal kontrolleres, når det skal kontrolleres samt sjekklister og dokumentasjon. Denne planen gjør at du enklere oppdager avvik i prosjektet slik at du kan ta tak i disse. Eventuelle fravik blir behandlet og dokumentert underveis.
 • Alle krav til branntetting, sprinkler og lignende krav til brannstrategi skal ivaretas.

Produksjon og fremdrift
 • Pass på at alle ansatte følger fremdriftsplanen til punkt og prikke. På denne måten slipper du at det oppstår uforutsette situasjoner og forskyvninger i aktiviteter og tidspunkt. Dersom noen på arbeidsplassen blir hengende etter skal det hentes inn igjen uten at fremdriftsplanen endres i forhold til dette. Revisjon av fremdriftsplanen skal kun utføres når det er helt nødvendig.
 • Ha gjerne dokumentasjon med tilhørende bilder for forhold som ikke er synlige ved overlevering. Dette kan være spesielt lurt i tilfeller hvor det er økt sannsynlighet for feil eller skader.
 • Materiale som brukes i prosjektet skal være i tråd med tegninger og forutsetninger som ble laget i planleggingsperioden. Eventuelle fravik skal behandles samt dokumenteres.
 • Hold alle møter effektive. Benytt deg av særmøter for å gjøre det så effektivt som mulig for alle deltakere, og pass på at deltakere stiller forberedt til møtene.

Test og igangkjøring
 • Gjennomfør en testperiode etter at alt av arbeid er ferdigstilt før du overleverer bygget.
 • Test signaler slik at det kan bekreftes at alt fungerer og er riktig merket.  

Dokumentasjon og FDV
 • Dersom du har fulgt punktene ovenfor vil du nå sitte med en dokumentasjon på at kontrakter, krav og forutsetninger i beskrivelsen, regler samt forskrifter og standarder er ivaretatt.
 • FDV gjør at driftspersonalet er i stand til å ivareta anleggenes funksjon under byggets levetid.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.