4 steg for å unngå reklamasjoner

4 steg for å unngå reklamasjoner

27-05-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av en håndverker i ferd med å legge undertak på taket.
Reklamasjoner kan koste dyrt i byggbransjen. De siste årene har i snitt 1395 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen gått konkurs årlig.

Reklamasjoner kan koste dyrt i byggbransjen. De siste årene har i snitt 1395 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen gått konkurs årlig (kilde). Av loven fremgår det at absolutt siste frist for reklamasjon er fem år etter overtakelse (kilde). Dette er lenge etter at du har levert fra deg byggeprosjektet. Vi gir deg fire steg for å unngå reklamasjoner og store økonomiske tap i slike situasjoner.

1. God kommunikasjon med kunden fra dag én 

Både private og proffkunder vil kunne ha mange spørsmål eller bli usikre underveis i prosjektet. Det er derfor viktig å etablere god kommunikasjon så snart man går inn i et prosjekt. Bruk litt tid på å kartlegge behov, ønsker og forventning. Vær tydelig på hva som er mulig å gjennomføre og ikke. Følg gjerne opp muntlige møter med et skriftlig sammendrag slik at det alltid er notater å falle tilbake på når det gjelder avgjørelser og enigheter.
Kommuniser hva slags følger eventuelle endringer vil få. En endring har gjerne en dominoeffekt på andre deler av prosjektet. Dette gjelder ikke bare forsinkelser, men også kostnader for annet materiale eller for eksempel leveranse. Endringskostnader kan fort variere mellom 8-20 % av bestillingssummen. Sørg for at kunden er fullstendig klar over konsekvensene av endringene de ønsker, slik at de ikke klager senere.
Ved slutten av et prosjekt utføres det en formalisert overtagelse. Her skal det fremlegges dokumentasjon, tas en gjennomgang av eventuelle gjenstående arbeider, registreres feil og eventuelt tilbakeholdelse. Lager man et felles dokument om de forhold man er enig om, vil det være færre uenigheter når sluttoppgjøret skal forhandles. Protokollen fra denne overtakelsen signeres av begge parter for å vise at man er enig om innholdet.

2. Ansvarliggjøring av de riktige personene

Selv om byggmesteren står med ansvaret til siste slutt, så er det viktig at alle parter føler seg ansvarlig i løpet av byggeprosessen. En hver ansatt og alle underentreprenører skal utføre jobben best mulig. Bruker dere underentreprenører i form av rørlegger, elektrikere eller annet har de krav på registreringsforretning når deres arbeid er avsluttet, selv om prosjektet i seg selv ikke er sluttført. En slik registreringsforretning gir underentreprenøren rett til å oversende sluttoppgjør uten at byggmester har overlevert prosjektet til oppdragsgiver (kilde).
Det faller også et ansvar på oppdragsgiver om å bringe reklamasjoner på banen innen rimelig tid, om ikke annen tidsramme er avtalt i kontrakten. Oppdragsgiver bør si i fra så snart de oppdager at noe er galt. Rimelig tid er ofte ansett som innen 2-3 måneder etter at feilen ble oppdaget.

Du kan lese mer i Lov om håndverkertjenester, § 22 Reklamasjon.

3. Få oversikt og hold et øye med detaljene

Det kan alltid oppstå endringer eller problemer av ulik art. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan dette skal løses. Løft samtidig blikket og se hvilke følger endringene vil få for resten av prosjektet. Legg en plan for løsning og kommuniser tydelig hvordan dette påvirker prosjektet til oppdragsgiver med fokus på tidsfrister og budsjett.

4. Bruke gode materialer

Valg av materialer er avgjørende. Du har kanskje funnet noen favoritter, men følg også med på nye produkter på markedet. Snakk med en leverandør du stoler på som kan gi deg tips når det gjelder det prosjektet du skal i gang med akkurat nå. Kanskje har de et nytt produkt som kan passe bedre enn det du har brukt til nå. Materialer av høy kvalitet vil vare lengre og sørge for at kundene ikke bare er fornøyde innen reklamasjonsfristen, men lenge etter at du satte opp bygget. Dette kan føre til at de kommer tilbake til deg ved en senere anledning eller anbefaler deg videre til naboen som også har et oppdrag.
Se også etter produkter som er raske å montere slik at du enklere holder tidsskjema. Finner du systemer som også krever færre stifter eller har klare festeinstruksjoner på selve materialet vil jobben gå unna mye raskere.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.