4 måter å unngå forsinkelser i byggeprosjektet

4 måter å unngå forsinkelser i byggeprosjektet

03-06-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av en håndverker i ferd med å legge undertak på taket.
Hele tre av fire byggeprosjekter blir forsinket. Noen ting kan man ikke forutse.

Hele tre av fire byggeprosjekter blir forsinket (kilde). Noen ting kan man ikke forutse. Et eksempel på dette er da transportnæringen ble tatt ut i streik og materialer ikke ble levert til byggeplasser over hele landet. Slike ting er det selvfølgelig vanskelig å gjøre noe med.
Dette virker kanskje åpenbart, men det er alltid lurt å ta en titt på hva loven sier. Skal man bygge et nytt hus er det for eksempel bostedsoppføringsloven som vil være relevant. Under §17 om forsinkelser står det at tjenesten du utfører er forsinket om overtakelsen ikke kan skje på det tidspunktet forbrukeren har rett til å kreve. Dette er gjerne et tidspunkt du har avtalt med kunden på forhånd. Er prosjektet forsinket kan forbrukeren blant annet kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve erstatting eller tilbakeholde betaling (kilde). Så la oss ta en titt på hvordan du kan unngå å komme i denne situasjonen.
 
1. God planlegging

God planlegging er alfa og omega for et hvert prosjekt. Vær så detaljert som mulig, og sørg for at alt er skrevet ned slik at du kan gå tilbake til dette om det skulle oppstå tvil. Med en god plan i ryggen er det lettere å forutse utfordringer. På denne måten kan du ha en plan B for om noe skulle skje og raskt endre kurs slik at prosjektet allikevel holder tidsfristen.
Ved å etablere gode planleggings- og godkjenningsprosesser vil både du og de ansatte ha oversikt over hva som forventes og kjennskap til hvordan de rapporter avvik fra planen.
84 prosent av byggherrer sier at virksomheten kartlegger prosjekter ved å ta i bruk risikoanalyser og finansielle analyser. Dette er en god start. 74 prosent krever også analyser av leveransestrategi og kontrakter (kilde). På denne måten har de innblikk i hvordan hver og en av de som er involvert i prosjektet planlegger å utføre arbeidet. Har man mange underentreprenører er dette spesielt viktig.

2. God oppfølging og prosjektstyring

Manglende prosjektstyring fører ofte med seg forsinkelser. Det mange ikke tenker på er at prosjektstyring starter lenge før man står og slår inn den første spikeren. Har man for eksempel ikke de nødvendige byggetillatelsene, eller bestilt materialer i god nok tid før oppstart, er det fare for at ting allerede da blir forsinket.
Dårlig oppfølging av fremdrift og fremdriftsplan kan være kritisk. Det er gjort betydelige fremskritt innenfor planlegging og risikostyring, men her er det fortsatt mye å hente i bransjen. Gi ansvaret for prosjektleveransen til en person. Denne personen skal holde kontroll med både tidsramme og budsjett. Oppstår det endringer eller nye ønsker fra oppdragsgiver vil denne personen kunne gi tilbakemelding på hva dette vil bety for resten av prosjektet, spesifikt med tanke på budsjett og tidsfrister.

3. Kommuniser tydelig forventninger med ansatte

Det er mange ledd som skal fungere sammen på en byggeplass. Hver og en har sine oppgaver, og mange vil derfor ikke se hele prosjektet og fremdriften som sitt ansvar. Ulike prioriteringer gjør at blant annet underentreprenører vil kunne forsinke prosessen. Det er svært viktig at alle vet hva som er deres ansvarsområde, og hvordan deres oppgaver påvirker resten av byggeprosjektet. Etabler gode rutiner for bevisstgjøring rundt dette tidlig slik at alle jobber mot samme mål.

4. Bestill i tide og velg riktig produkter

Som nevnt under punkt 1 er god planlegging alfa og omega. For et byggeprosjekt vil valg av materialer og tidspunkt for bestilling av disse være avgjørende for fremdriften. Kommer materialer senere enn planlagt vil det kunne forårsake problemer for hele leveransen av prosjektet. 

Velg produkter som du vet du kan stole på og som er raske å montere. Snakk gjerne med leverandører du kjenner til som kan gi deg råd når det gjelder valg av produkter til det neste prosjektet du har i boka. Kanskje har de andre produkter som passer bedre til nettopp dette bygget. 

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.