3 ting å huske på ved montering av nye løsninger i gammelt hus

3 ting å huske på ved montering av nye løsninger i gammelt hus

24-01-2017 
Av: Roger Mikalsen
Tak, Vegg, Grunn
nye-l%C3%B8sninger-i-gammelt-hus%5B1%5D
Det er mye som kan gå galt når man skal montere nye løsninger i et gammelt hus. Her er det viktigste å tenke på ved oppgradering og restaurering av bygg.

Det å oppgradere et gammelt bygg er ment å øke verdien. Men hva når oppussingen ender opp med å senke verdien istedenfor? Ja, det er faktisk mulig. For eksempel vil en etterisolering spare huseieren for dyre strømkroner, men det hjelper ikke stort dersom det isoleres feil – og det oppstår sopp- og råteskader.

Det finnes mange feiloppfatninger rundt det å pusse opp et bygg. For å oppnå best mulig resultat tror de fleste at alt som ser slitt ut må byttes ut, gjerne med mer moderne materialer og løsninger. Sannheten er noe helt annet.

Det aller viktigste man gjør før man setter i gang med et oppussingsprosjekt er derfor å tilegne seg kunnskap, og ikke minst overlate jobben man ikke klarer selv til en håndverker som faktisk kan.

Men hvilke andre ting er det viktig å tenke på før montering av nye løsninger i gammelt hus?


Før du monterer nye løsninger i eldre hus


Det er mye som skal på plass i et oppussingsprosjekt, og de aller fleste vet ikke hvor mye det er å ta hensyn til, eller hva som er viktig å tenke på. Derfor har vi samlet noe av det viktigste som må vurderes før det monteres nye løsninger i et gammelt hus.

1. Ha kjennskap til hvordan huset er bygd

De færreste som ikke er håndverkere klarer å bedømme hvilke løsninger som kreves i ulike bygningskonstruksjoner. Derfor er det lett å gå på en smell, for eksempel når huset skal etterisoleres.

Visste for eksempel han som kjøpte oppussingsobjektet på tomten i det voksende boligstrøket at ulike bygningskonstruksjoner skal etterisoleres på forskjellige måte? Ved oppgradering av gamle hus følges ofte prinsipper som er ment for nyere konstruksjoner. Dette vil gi dårlige resultater, fordi etterisoleringen gjennomføres på feil grunnlag.

Etterisolering gjennomføres for å forbedre energieffektiviteten i bygget. Men dersom arbeidet blir gjort feil, vil det kunne oppstå råte- og soppskader – og det er ikke billig å rette opp i senere.

I tillegg er det viktig å huske på at man skal forstå, bevare og forvalte bygget på best mulig måte. Mange eldre hus består av originaldeler som skaper husets utseende, og kjøpere av gamle hus ser ofte etter detaljer som dette. Ved å rive bort disse originaldelene, slik som dører, lister og stukkatur, vil huset ødelegges estetisk sett. Dersom originale deler av verdi byttes ut, vil naturligvis også verdien på huset kunne reduseres betraktelig.

2. Alltid gjennomfør befaring og prosjektering først

Mange lar seg rive med under oppussingen, og dermed blir det vanskelig å skille mellom det som må gjøres og det som kan vente. Derfor er det viktig å gjennomføre en befaring før arbeidet settes i gang for å finne ut av hva som er kritisk at gjøres, hva som bør gjøres og hva som eventuelt kan gjøres ved et senere tidspunkt.

Listen over det som skal gjøres er som oftest lenger enn det som faktisk er nødvendig. En befaring vil derfor spare huseieren for penger og ikke minst unødvendig arbeid. Så snart man er i gang med å kartlegge tiltak og hvilken rekkefølge tiltakene skal gjennomføres i, er det kritisk at man tar hensyn til hele byggets fysikk.

3. Alle slitte deler må ikke nødvendigvis byttes

Mange er av den oppfatning at alt som ser slitt ut, må byttes ut. Vinduer er ofte noe av det første som byttes ut når man skal oppgradere et gammelt bygg. Dette kan i mange tilfeller være uheldig.

Faktisk er det slik at det ofte er både bedre og billigere å restaurere de skadde vinduene enn å bytte ut alle sammen. Hvorfor? Fordi gamle vinduer ofte er laget av materialer, slik som kvaerikt treverk, noe som gir lang levetid uten at det er tilsatt kjemikalier.

Derfor kan resultatet bli vel så bra når man setter inn innervinduer i tradisjonelle vinduer, fremfor å bytte de ut helt. Ofte holder det også å skrape bort løs maling og kitt for deretter å kitte opp på nytt og male over med linoljemaling.

Roger Mikalsen

Produktsjef siden 2016. Byggmester siden 2002. Lang erfaring som leder av byggmester- og entreprenørbedrifter med fokus på eneboliger.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.