3 mest stilte spørsmål fra byggmesteren

3 mest stilte spørsmål fra byggmesteren

10-08-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av hus med nytt tak.
For å kunne betjene dine kunder på en best mulig måte er det viktig å kunne gi svar på de mest vanlige spørsmålene. Men hva er det byggmestere oftest lurer på?

Byggmesterens største bekymringer er ofte en kombinasjon av tre ting: kvaliteten på arbeidet som blir utført, holde seg oppdatert på nye produkter som lanseres på markedet og følge med på den enorme informasjonsflyten.

Byggmestere er avhengig av å ha gode leverandører og rådgivere for å kunne uføre sitt bygningsarbeid så bra som mulig. Vi har derfor sett nærmere på de spørsmålene vi får ofte og kommer med noen svar.

Så hva er det byggmesteren ofte spør selgere om? 

Hvilket forenklet undertak skal jeg velge?
Dette avhenger av flere faktorer. Mataki leverer to versjoner. Halotex RS10 er et svært robust og gjennomtrampsikkert undertak med kondensduk på undersiden. Venti-Tak er en veldig enkel variant som allikevel oppfyller kravene. Det er anbefalt å bruke førstnevnte undertaksbelegg, men man kan gjerne benytte Venti-Tak som vindsperre i luftede flate takkonstruksjoner og som undertak rett på sperrene der det ikke kreves gjennomtrampsikring.

Generelt kan man si at Halotex RS10 tåler vesentlig mer, og vil være et mye bedre valg som undertak på taktro.

Kan jeg montere takshingel selv om det regner?
Svaret er enkelt og greit nei. Dersom du får fukt på klebefeltene vil dette hindre klebing av takshingelen. Fordi fukten ligger mellom to lag takshingel vil det også ta lang tid før fukten tørker ut, og nedklebing kan starte. Dette vil gjøre taket mye mer utsatt dersom man skulle få en periode med dårlig vær. Om man er uheldig og får fukt på klebefeltene, bør man gå over med en varmluftspistol for at fukten skal fordampe.

Må jeg bruke radonbrønn?
Man må alltid bruke et sekundærtiltak i tillegg til radonsperre. En radonbrønn er som oftest et slikt sekundærtiltak ettersom brønnene i de aller fleste tilfeller monteres under en radonmembran.

TEK 2010 §13-5 som omhandler radon krever at et bygg skal prosjekteres og utføres med tiltak som er radonforebyggende slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses så mye som mulig. Videre sier den at radonkonsentrasjonen i inneluft ikke skal overstige 200 Bq/m3.
Dette betyr at alle bygg som er beregnet å ha en viss levetid skal ha radonsperre mot grunnen og at det skal tilrettelegges for egnede tiltak i byggegrunnen slik at disse kan aktiveres dersom radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3.

Det finnes allikevel ingen regel uten unntak. Dersom du har et boområde med lufting i nederste etasje, eksempelvis leiligheter med garasje i første etasje, kreves ikke sekundærtiltak.

Sjekk hvilken type brønn som passer best.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.