10 uttrykk du i byggebransjen må få taket på

10 uttrykk du i byggebransjen må få taket på

21-10-2016 
Av: Tommy Starmer
Tak
Bilde av en håndverker i ferd med å legge undertak på taket.
Hender det at du klør deg i hodet over uforståelige uttrykk og begreper når du befinner deg på byggeplassen? Her er 10 uttrykk du er nødt til å kunne - og hva de betyr.

Alle bransjer har sine vanskelige ord - også taktekkingsbransjen. Men fortvil ikke, vi hjelper deg med å forstå noen av de mest brukte:

1. Sd-verdi

Benyttes for å angi hvor dampåpen en membran er. Jo lavere Sd-verdien er, desto mer dampåpen er membranen. Kravet for diffusjonsåpne undertak og vindsperrer er maksimum 0,5 meter.

Du kan lese mer om Sd-verdi her. 

2. Radonkonsentrasjon

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn i boliger på grunn av utettheter i konstruksjon mot byggegrunn. I henhold til TEK10 skal byggutførelsen hindre at man blir eksponert for radon som kan øke risikoen for helseskader. Det er svært viktig at radonkonsentrasjonen i inneluft ikke overstiger 200Bq/m3.

Les mer om kravet til radonbrønn her. 

3. Rupanel

Rupanel er et høvlet trepanel av bord med not og fjær som brukes som taktro. Rupanel produseres normalt med endepløying for å kunne skjøtes fortløpende. Bordtykkelsen må være minst 15 mm. For å unngå skader ved punktbelastning fra gangtrafikk bør tykkelsen være minst 18 mm når taktroa skal være underlag for tekning med takbelegg eller asfalttakshingel. Bredden bør være maks 120 mm for å unngå for stor kuving av bordene på grunn av fuktbevegelser.

Kilde: Byggdetalj 525.861 Taktro av tre 

4. Sløyfer og lekter

Sløyfene på taket har som formål å klemme fast underlagsbelegget, og sørge for lufting av takflaten. Dimensjon på sløyfene avhenger både av størrelsen på taket, takkonstruksjon og takvinkel. Lektene bidrar også til luftningen og dimensjoneres ut i fra tekkemateriale og snølast.

Les mer om dimensjonering av sløyfer på diffusjonsåpent undertak. 

5. Vindsperre

En vindsperre er en duk som monteres på yttersiden av isolasjonen i et trehus. Denne skal hindre vind, trekk og nedbør i å trenge gjennom konstruksjonen. Vindsperreplater fungerer også som vindavstivning. Samtidig er vindsperren dampåpen (diffusjonsåpen) og slipper fuktighet ut av konstruksjonen.

6. Sperretak

Dette er en takkonstruksjon hvor de skrå takflatene bæres av skråstilte sperrer fra de takbærende veggene. Enklere forklart er et sperretak grove materialer som bærer tekkingen og undertaket. Sperrene er plassert i fallretningen mellom mønet og takfoten og er som oftest et saltak med fall til to sider eller et ensidig pulttak.

7. Dampsperre

Damsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak, i motsetning til vindsperren som monteres på yttersiden av isolasjonen. Denne skal sikre bygget mot luftlekkasje samtidig som den hindrer varm og fuktig luft fra å trenge seg gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.

8. Taktro

Taktro er den delen som blir lagt som kledning over den bærende konstruksjonen av sperrer, altså et bærende undertak som tåler gangtrafikk. Det gir dermed både underlag og feste for taktekkingen. Til taktro kan det benyttes både høvlede bord, vannfaste limte kryssfiner og fuktbestandige sponplater.

9. Sutak

Sutak er et materiale som brukes som underlag for taktekking. Begrepet brukes om så kalte ikke-bærende undertak.
 
10. Raft

Raft er en kort sperrestump som går fra nederste takås, gjennom ytterveggen på laftede tømmerhus og som bærer takskjegget. Begrepet raft kan også brukes for å omtale hele takfoten- overgangen mellom den nederste delen av taket og den utvendige veggen.

Tommy Starmer

Salgssjef i Mataki. Jobbet i bedriften siden 2000.
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.
<  Tilbake til arkiv
Aktuelt
Kategorier:
Tak
Vegg
Grunn
Flate tak og membraner
Generelt
Aktuelle nyhetssaker
Feilfri montering
Referanser
Mataki sponser Oda
Abonner på vårt nyhetsbrev
Abonner på vårt nyhetsbrev og få en samling av våre siste nyhetsinnlegg på epost.