4-vanligste-skadene-borettslag-sameie.png

De 4 vanligste skadene i borettslag og sameier

Av Tommy Starmer on 09.08.17 10:25

Det finnes alltid en risiko for skader på boliger – det samme gjelder selvfølgelig for borettslag og sameier. Vi har tatt en titt på de fire vanligste.Skader i boligsameier eller borettslag er alltid sure greier. Men det er litt forskjell på hvor utsatte sameier og borettslag er. I en artikkel fra OBOS viser tall fra OBOS Skadeforsikring at sannsynligheten for forsikringsskader i borettslag er betydelig lavere enn i boligsameier.

Boligsameier i blokker har nesten tre ganger høyere skadefrekvens enn borettslag i blokker. For boligsameier i rekkehus er skadefrekvensen dobbelt så høy som for borettslag i rekkehus.

Hovedgrunnen til disse forskjellene er at borettslag har strengere regler for utleie, og utleie er med på å øke skadefrekvensen. Men hvilke er de mest høyfrekvente skadene?

Les også: 4 steg for bytte av takleverandør i et borettslag

De vanligste skadene

1. Vannskader

Hvert år meldes det om store beløp knyttet til vannskader i boliger. Borettslag er intet unntak, og man må spesielt være på vakt mot slitasjeskader som er skjulte. Det er også ofte i forbindelse med store mengder nedbør, enten i form av regn eller snø, at vannskader viser seg å være en utfordring.

Hva kan borettslag og sameier gjøre for å minimere skadene og utgiftene ved vannskader?

I artikkelen fra OBOS anbefaler direktør i OBOS Skadeforsikring, Øyvind Müller Famestad, at borettslag bør få på plass vedlikeholdsprogram, bygge opp vedlikeholdsfond og bruke profesjonell hjelp. Han sier videre at det er rimeligere å forebygge skader enn å ta noe på forsikringen.

Les også: Hvilket ansvar har du som styremedlem i borettslag eller sameie?


2. Brann

En av de vanligste forsikringssakene – brann – er både farlig og dyrt, og skadene kan være enorme. Hva kan man gjøre for å sikre seg mot brann?

Myndighetene har økt fokuset på brannsikkerhet, og en ny forskrift om brannforebyggende tiltak trådte i kraft 01.01.2016. Forskriften stiller krav til både eier og bruker av bolig. Det betyr høyere krav til borettslag og sameier når det kommer til kontroll og tiltak.


Dessuten økte kravene til deg som beboer i borettslag eller sameie. Det handler spesielt om økt aktsomhet med tanke på brann og brannfare. Det er derfor viktig og smart å sette seg inn i denne forskriften – slik at du vet hva som må gjøres for å oppfylle dine forpliktelser.

3. Hærverk

Flere borettslag opplever hærverk i form av ren ødeleggelse. Eksempler er knuste vinduer og ødelagte lyktestolper som ikke fungerer lenger. Tagging og graffiti er også en gjennomgående utfordring.

Hærverk er en ekstra sur utgiftspost siden den er så unødvendig. Den blir også ofte omfattende. Bare i Oslo kommune er utgiftsposten for rensing av kommunale bygninger og eiendommer som er tagget ned på over 90 millioner kroner årlig, ifølge Klassekampen i 2016.

Finnes det måter å hindre eller minimere hærverk på? Det er litt vanskelig å gi en klar og direkte anbefaling om hva som bør gjøres fra borettslag og sameiers side. Men overvåkningskameraer og skilt om at borettslaget eller sameiet er overvåket bør i første instans hjelpe.

Les også: Derfor trenger du profesjonell rådgivning når taket i borettslaget skal byttes

4. Innbrudd

Tyveri og innbrudd er også et punkt som går igjen, og dessverre har det vært mange tilfeller av dette de siste årene. I 2015 anslo forsikringsselskapet IF at det årlig ble begått 5000 bodtyverier i Norge. I Trondheim har for eksempel innbrudd i boder allerede økt med 90 prosent fra i fjor.

Dette er spesielt et problem om sommeren når flere reiser bort på ferie. Det er boder og garasjer som er mest utsatt.

Hva kan du gjøre for å begrense skadene? I anledning artikkelen om det kraftige økningen bodtyverier sa Brit Lykke, salgsleder for privatforsikring i Gjensidige i Sør-Trøndelag til NRK at hun oppfordrer folk til å ikke ha uerstattelige gjenstander i bodene sine.


Det er et godt tips. For å unngå å bli frastjålet gjenstander du verdsetter; er det smart å oppbevare dem et sted det er vanskeligere å bryte seg inn i, spesielt nå om sommeren.

Gratis sjekkliste:
Tommy Starmer

Del dine meninger om bloggartikkelen